Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: S

Skillerumslægter
Lægter, som normalt ikke er styrkesorteret, og med mål mindre end taglægter.
Se også:
Skillevæg
Væg mellem to rum.
Skjult sømning
Det samme som fordækt sømning.
Se også:
Skoddehvirvel
Beslag til fastholdelse af skodde i åben position.
Skoddeoverfald
Beslag til fastholdelse af skodde i lukket position.
Skorstenshammer
Træoverligger over åbent ildsted.
Skovfyr
Træart.
Se også:
Skrå tap
Samling af to stykker tømmer, der i samme plan, mødes i vinkel.
Skråbånd
Se revle.
Se også:
Skramning
Se overskramning.
Se også:
Skrårevle
Det samme som revle.
Se også:
Skråstiver
Stål- eller træstang til afstivning af bygningsdele i byggeperioden
Se også:
Skråstræber
Det samme som skråstiver.
Se også:
Skråt blad
Bladsamling udført med diagonalsnit i begge tømmerdele.
Skråt hageblad
Vandret længdesamling af tømmer.
Se også:
Skråt stød
Skrå, stump skæringsflade mellem to i forlængelse af hinanden liggende stykker tømmer.
Se også:
Skrotrende
Afløbsrende i kelen mellem to tagflader.
Skrueforbindelser
Samling af trækonstruktioner med franske skruer, alm. skruer, lange skruer.
Skrælning
Fremstilling af finér ved afskæring af finérblade på stammen med en skrællemaskine.
Skudrigel
Beslag til fastholdelse af dør, vindue eller port i lukket position.
Se også:
Skunk
Rum, begrænset af skrå tagflade, overside dæk og en væg mellem disse.
Skunkstolpe
Stolper mellem dæk og spær.
Se også:
Skunkvæg
Væg mellem en skrå tagflade og et gulv.
Se også:
Skureliste
Liste, der dækker revnen mellem bordplade og væg.
Skyderigel
Det samme som skudrigel.
Se også:
Skydevindue
Vinduesramme, der kan skydes op eller ned foran eller bag ved en anden ramme.
Skyggeliste
Lille rektangulær dækliste i overgangen mellem loft og væg.
Skør kerne
Ved omkring marven, der fremtræder løst, trevlet og unormalt skørt. Skør kerne optræder oftest hos overmodent træ af tropisk oprindelse.
Skøre
Sprække, revne i egetræ.
Se også:
Skørsav
En bredbladet klinge med greb i begge ender.
Slå
Lukketøj.
Slagliste
Liste, der standser en dør eller et vindue i en bestemt stilling.
Slibeklods
Klods af kork eller træ, om hvilket sandpapiret lægges under afpudsningen af træet.
Slibelærred
Lærredsbånd, med en belægning af et slibemiddel.
Slidkant
Forstærkning af f.eks. et trappetrin.
Slidkrampe
Glidebeslag monteres en forsatsramme, som glidebeslag for en forvrider.
Se også:
Slidlag
Øverste lag på et gulv.
Slidsning
Samlingsmetode for to på hinanden vinkelretstående stykker træ.
Slingning
Glathugning af tømmer.
Slutblik
Beslag med huller passende til låsens rigle og falde, indstemt i fals i dørkarm, til fastholdelse af dørbladet.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.