Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: S

Sprosse
1. Liste, der opdeler et glasfelt i en ramme. 2. Tværliste i en stige. 3. Gitterstang, baluster.
Se også:
Sprossesamling
Det samlingspunkt hvor to sprosser mødes.
Sprængt væg
Fritspændende bindingsværksvæg
Sprængværk
Tømmerkonstruktion til understøtning af bjælkelag.
Spændrigel
Tømmerstykke i hængeværk.
Spær
Tagkonstruktion, der bærer undertag, lægter og tagbeklædning.
Spærfag
Afstanden mellem to spær (fag).
Spærfod
Den samling af spæret, der hviler på murremmen.
Spærhoved
Se spær.
Se også:
Stabel
Den del af stort porthængsel som monteres på muren.
Se også:
Staf
Liste med halvrund el. kvartrund kant.
Se også:
Stafbræt
Bræt, hvis kanter er forsynet med en udadbuende profil.
Stakit
Hegn af lægter, lister eller tremmer.
Stavgulv
Gulv opbygget af træstave (større end i parketgulve) lagt i mønstre.
Se også:
Stavparket
Parketgulv af massive træstave.
Sternbræt
Bræt, der er anbragt på bjælke- eller spærender, som afslutning af tagskæg.
Se også:
Sternlinie
Skæringslinie mellem spærenes overside og fodsmigen.
Stiftstabel
Det samme som rumpestabel.
Se også:
Stigning
Den lodrette afstand mellem to på hinanden følgende trappetrin.
Stikbjælke
Betegnelsen kan dække en kort, indskudt bjælke, en bjælke der forbinder to andre, eller en bjælke, der kun med den ene ende hviler på en mur.
Stikbom
Bjælke, der i et stillads spænder fra rideplanke til mur.
Stikbor
Bor med mejseformet skær.
Se også:
Stikspær
Spær i tagværk, der afbrydes f.eks. af en vinduesåbning og hviler på et tværgående stykke tømmer over åbningen - en veksel.
Se også:
Stiksøm
Det samme som skråsøm.
Stjernesavning
Opskæring af træstammen, så der primært fremkommer spejlskårne emner uden marv- og knastkegletræ.
Se også:
Stjert
Den del, der støtter hagen på en vinduesstabel.
Se også:
Stjerthage
Vinduesstabel, der er forsynet med stjært, hvortil anverfer eller stormjern fæstnes.
Se også:
Stokværk
Etage i en bygning. Betegnelsen er oprindelig brugt om bindingsværkshuse.
Stol
Konstruktion af stolper, rem og skråbånd i en bygning, der har til formål at understøtte f.eks. hanebjælker.
Stolpe
1. Søjle i bindingsværk, væg- eller tagkonstruktion. 2. Tyk, rund eller firkantet træstok eller pæl.
Se også:
Stopning
Tætne med værk eller mineraluld.
Se også:
Stormbrud
Det samme som indre brud.
Se også:
Stormhaspe
Det samme som stormkrog.
Se også:
Stormjern
Beslag som er monteret en vinduesramme, til fastholdelse af en åben ramme. Åbningen er vinkeltret på karmen.
Stormkrog
1. Haspe, der fastgøres i vinduesrammen, medens den tilsvarende hage fastgøres i karmen; holder vinduet åbent i en vinkel. 2. En lang krog, der med en øsken fastgøres til den udvendige side af posten i et vindue.
Se også:
Stormlægte
Ældre betegnelse for en lægte, der fastgøres på spærenes undersider, skråt fra fod til kip som afstivning, f.eks. under rejsning af tagværk.
Straffe
Fjerne skarpe kanter på høvlet træ.
Stressed-skin
Dæk- eller tagelement opbygget af træribber med krydsfinér som beklædning.
Strips
Engelsk betegnelse for smalle dimensioner kantskåret træ.
Stryge
1. Afretning af træside. 2. Påføre maling med pensel.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.