Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: S

Strygning
Finslibning af f.eks. høvl- og stemmejern.
Strækbånd
Tømmer til optagelse af trækkræfter.
Strø
1. Liste eller lægte, der lægges på tværs imellem lægter, planker eller tømmer så der kan komme luft til alle flader (opstrøning). 2. Planker, der ligger under det nederste lag brædder eller plader i en stak. 3. Underlag for bræddegulv.
Strøgulv
Bærende trægulv af brædder eller træplader, der er udlagt og fastgjort til bærelægter (strøer) på opklodsninger af brikker eller kiler.
Se også:
Strølagt
Træ, der er lag med strøer imellem.
Se også:
Stump
Betegnelse på samling i en tømmerkonstruktion, hvor endetræ mødes i en ikke spids vinkel.
Stæmme
Lave et hul med stemmejern.
Stød
Det sted, hvor to træstykker støder sammen med deres endeflader.
Stødbræt
Det samme som stødtrin.
Se også:
Stødsamling
Træsamling, hvor to trædele støder til hinanden uden nogen egentlig tildannelse.
Se også:
Stødtrin
Bræt fra trinbagkant til efterfølgende overliggende trins underside.
Se også:
Sudryg
Det samme som svineryg.
Se også:
Sugefjæl
Det samme som gesimsbræt.
Sulekar
Ligkiste.
Sultved
Se hungerved.
Se også:
Svalehale
Samlingsmetode ved tapning.
Svalehaleblad
Tværsamling af tømmer.
Svans
En skråtstillet bjælke.
Svejfning
Savning efter krumme linier. Krumlinie på et spærs udhæng.
Svelle
Tykt tømmer af fyr, eg eller bøg.
Svendestykke
Det arbejde, som en udlært håndværkslærling kan udføre til og få bedømt ved svendeprøve.
Svensk stanglim
Søm, der erstatter en skrue.
Svind
Træ får mindre tværsnit (svinder) ved udtørring; modsat kvældning.
Svindrevne
Revne i veddet fra træets omkreds imod midten. Fremkommer under tørring af træ.
Svinehans
Stor tomandshøvl.
Svineryg
Grov samling af spunsvægsplanker.
Se også:
Svingtrappe
Trappe med krumme vanger, og hvis trin følger en krum linie.
Svingtrin
Trin med forskellig dybde ved for- og bagvange.
Sværtlægte
Ældre udtryk for skrålægte til afstivning.
Svømmende trægulv
Trægulv, der limes sammen og udlægges løst på et glidelag.
SWP-plader
Krydsfinérlignende plademateriale i mindst 3 lag, hvor hvert krydsende lag består af tynde, sammenlimede brædder.
Sygekassetræ
Ubestemmelig træsort.
Søm
Trådstift med stort hoved.
Sømbeslag
Beslag af forzinket stål med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer eller planker i trækonstruktioner.
Se også:
Sømforbindelser
Samling mellem to eller flere trædele, der udføres ved sømning direkte gennem trædelene eller ved hjælp af påsømmede metalplader (sømplader) eller metalbeslag (sømbeslag).
Se også:
Sømhugger
Øgenavn om en tømrer.
Sømplader
Plane, forzinkede stålplader med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer og planker til trækonstruktioner med søm eller skruer.
Sømposemand
Øgenavn om en arbejdsformand.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.