Idé og formål

Træordbogen er en fagordbog for alle, der foreskriver og arbejder med træ i træfagene, blandt projekterende og udførende, i træhandelen samt i uddannelserne.

Ordbogen fokuserer primært i sit indhold på træs anvendelse i byggeriet, på træ som materiale og på de træfaglige udtryk ved kort at forklare ordenes betydning i tekst og tegning.

En dybere betydning og faglig forklaring af mange ord og begreber findes blandt andet i TRÆhåndbøgerne fra Træinformation, se www.traeinfo.dk/publikationer/traehaandboger.

For historiske betegnelser, laugsudtryk og kulturhistoriske begreber henvises til for eksempel Træinformations kulturhistoriske pjecer på www.traeinfo.dk/publikationer/trae-og-kultur.

En ordbog bliver aldrig komplet, men udvikler sig med sproget og den faglige udvikling. Træinformation vil derfor bestræbe sig på at vedligeholde og videreudvikle ordbogen i samarbejde med fagspecialister.

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.