Træordbog.dk - træbranchens wikipedia

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen.

Ordbogen fokuserer primært i sit indhold på træs anvendelse i byggeriet, på træ som materiale og på træfaglige udtryk ved at kort at forklare ordenes betydning i tekst og tegning.

En sikker kommunikation og en faglig uddannelse baserer sig på klare betydninger og definitioner af de ord og begreber, som bruges i branchen. Målet er at træordbogen kan medvirke til dette, og at det fortsatte arbejdet bliver et forum for den sproglig udvikling i branchen.

Derfor vil den videre udvikling af ordbogen blive baseret på et tværfagligt arbejde mellem fagspecialister, der på frivillig basis bidrager til den nødvendige videreudbygning af ordbogen.

Det er samtidig vores håb at brancheorganisationer og fonde vil medvirke til at finansiere udviklingen ordbogen og især de mange illustrationer, som vil kunne være med til at fremme forståelsen af branchens ord og begreber. Mange begreber kan være svære at forklare i ord, men de lader sig ofte bedre forklare i billeder, og ikke mindst som led i de faglige uddannelser.

Læs mere om traeordbog.dk under menuen Ordbogen.
 

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.