Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Søgeresultater

Afbarke
Tage barken af en træstamme.
Se også:
Afbinde
Tildanne og foreløbig samling af trækonstruktioner før montering.
Se også:
Afbindingsjern
Et svært stemmejern.
Afbindingsnummer
Se tømmertal.
Afbindingsplads
Tømmerplads, hvor trækonstruktioner samles, forinden de anbringes i bygningen.
Afblænde
Lukning af åbning.
Affaldstræ
Træ, der falder fra ved skæring af træ.
Affase
Høvle en kant af, f.eks. på en plade eller tømmer.
Se også:
Affaset kant
Kant, der er skråt afskåret.
Se også:
Affræsning
Det samme som fræsning.
Se også:
Afgratning
Stedet, hvor f.eks. spidsen af et fags skrågavle mødes med mønningen.
Se også:
Afhjorte
Simse en kort tap i endefladen af et træ, f.eks. et rammestykke.
Se også:
Afklaring
Den sidste polering af f.eks. et møbel.
Se også:
Afkorter
Oversavning af træstykke på tværs efter et givent mål.
Se også:
Afkortesav
Rundsav, der navnlig anvendes til overskæring af træ.
Se også:
Afkortning
Oversavning af et træstykke på tværs efter givne mål.
Se også:
Aflægge
At fælde træer
Afplatning
Høvle en forsænket flade i begrænset dybde og bredde, f.eks. på en fylding.
Afpudsning
Den sidste høvling med pudshøvl på en træflade; Ofte regnes tillige aftrækning med ziehklinge og påfølgende slibning med sandpapir med til afpudsning.
Se også:
Afretning
Planhøvling af en træflade.
Se også:
Afrette
Frembringe plane flader.
Se også:
Afretter
Maskinen, der anvendes til afretning af træ.
Se også:
Afsats
Vandret gulvflade mellem en trappes enkelte løb. Det samme som repos.
Se også:
Afskrabning
Fjernelse af gammel lim, politur, maling, fernis, etc.
Afskråning
Bjælke med skrå endeflade.
Afslette
Høvle et ru bræt med slethøvl eller afretter (maskinhøvl)
Afslibning
Fjernelse af ujævnheder på en høvlet eller lakeret flade med sandpapir.
Se også:
Afspærringsfinér
Fremstilles som regel af retvoksede, ensartede, helst lette træsorter, i tykkelser på 1-4 mm. Finér der limes på tværs af blindtræ og danner bund for yderfinéren. Der kan anvendes både skrællet og knivskåret finér.
Se også:
Afspærringstræ
Se blindtræ
Se også:
Afstandsliste
Liste, der monteres mellem undertag og taglægter for at sikre afstand mellem lægter og undertag.
Afstolpet bindingsværk
Har malet eller tjæret tømmer, der adskiller sig fra kalkede tavl. Afstribning vil sige, at tavlenes yderste kant imod tømmeret får en tredje farve. Hvis f.eks. tømmeret står sort og tavlene hvide, kan afstribningen være blå eller grå.
Afstrege
Tilridse med stregmål, f.eks. til slidsning eller sinkning.
Afstribning
Se afstolpet bindingsværk.
Afstæmme
Hugge af med stemmejern.
Afsværte
Midlertidig afstivning af konstruktion for vandrette kræfter.
Se også:
Afsværtning
Midlertidig afstivning af konstruktion, f.eks. af spærfag, før fastgørelse af lægter.
Se også:
Aftrækning
Pudse en flade med ziehklinge.
Se også:
Afvalme
Forsyne tag med valm.
Se også:
Afvalmet
Det samme som Valm.
Se også:
Afvalmet tag
Tag med valm.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.