Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: D

Dampspærre
Damptæt membran eller plademateriale anbragt i en bygningskonstruktion, så tæt på indersiden af husets rum som muligt for at forhindre fugtig rumluft i at trænge ud i koldere konstruktioner, hvor dampen kan kondensere til vand med risiko for, skimmel-, råd- eller svampeangreb.
Se også:
Dannebrogsvindue
Vinduestype med sprodser
Dannelsesvæv
(Kambium). Cellevæv mellem bark og ved, der ved celledeling danner træets nye celler med barkceller udad og vedceller indad.
Dansemester
Værktøj til måling af huller.
Danzigerlås
Type af dørlås.
Den étværelses
Ligkiste.
Densitet
Træmaterialets vægt i forhold til dets volumen, målt ved et bestemt fugtindhold.
Se også:
Diffusionsmodstand
Betegnelse for et materiales evne til at stoppe luftformige stoffers gennemtrængning af materialet.
Se også:
Dilatationsfuge
Fuge, der opdeler arealer i mindre dele for at undgå revnedannelser, forårsaget af fugt- og eller temperatursvingninger.
Se også:
Dobbelt bræddeskillevæg
Det samme som bræddevæg.
Se også:
Dobbelt fals
To false ved siden af hinanden.
Se også:
Dornforbindelser
Samling af trækonstruktioner med ståldorne som bankes ind i forborede huller i konstruktionen.
Drager
Bjælke, der understøtter bjælkelaget i et loft.
Se også:
Dragerstol
En tømret støttekonstruktion, hvori en drager indgår.
Drageværk
Bjælkelaget under et loft.
Se også:
Drejet vækst
Se vredet vækst.
Se også:
Drejevindue
Vindue som drejer om en lodret eller vandret akse.
Drypplanke
En kraftig planke med tværsnit som en retvinklet trekant. Indgår i væggen i et bulhus, hvor den sidder nederst over fodremmen, som en slags vandnæse, der tvinger nedadsivende vand ud og bort fra fodremmen.
Se også:
Dryprille
Not i undersiden af en fremspringende bygningsdel, som fungerer som vandnæse.
Se også:
Duefoder
Øgenavn for lønningsposen.
Durchsicht
Det fri areal, i vandret projektion, mellem en trappes løb.
Se også:
Dykker
Søm med lille, rundt eller firkantet hoved.
Dyknagle
Dorn, der anvendes til neddykning af søm i træ.
Dyvel
Kort rundstok (nagle) af træ til samling af trædele.
Se også:
Dyvle
Samle med dyvler.
Se også:
Dækbræt
Bræt monteret på toppen af vindskeden.
Dækliste
Liste, der anvendes til dækning af fuger.
Dækskilt
Det samme som blindplade.
Død knast
Træknast, der er rådden eller sidder løs.
Se også:
Dør
Indgangsåbning i mur eller væg. Dørhullet kaldes lysningen.
Se også:
Dørblad
Den gående del af en dør.
Se også:
Dørfals
Fals i en dørkarm.
Se også:
Dørfjeder
En spiralformet fjeder, der sættes på dør og karm, og som bevirker, at døren lukkes automatisk.
Dørfyldning
Træflade af massivt træ eller træplade, der begrænses af dørens rammestykker.
Dørhul
Kaldes også lysningen.
Se også:
Dørindfatning
Ramme omkring en dørkarm i en mur. Det samme som gerigt.
Se også:
Dørkarm
Ramme af træ, der sidder fast i døråbningen, og hvori døren beslås.
Se også:
Dørkarmtilsætning
Brædder eller træprofil, der indsættes i not i karmtræets indvendige smalflade for at skjule murtykkelsen.
Se også:
Dørplanke
Tømmer til bæring af murværk over indvendig dør.
Dørramme
Ramme af træ, der omslutter dørfyldningen.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.