Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: F

Facade
En bygnings yderside.
Fag
1. Modul i bindingsværk, afstanden mellem bærende stolper. 2. Modul i murede bygninger, bredden af vinduet plus halvdelen af hver af de tilstødende piller.
Faldende længder
Brædder med samme tværsnit, men i varierende længder som de falder fra saven.
Falle
Den del af en dørs låsetøj, som ved hjælp af et dørgreb, muliggør dørens åbning.
Se også:
Fals
1. Et retvinklet indsnit langs med kanten af et stykke træ, hvori et andet stykke træ kan skydes ind – falses ind. 2. Retvinklet indsnit i vindueskarm eller dørkarm tjenende som anslag for henholdsvis vindue og dørblad. 3. Ombukket kant, der tjener som støtte for samling, f.eks. af metalplader.
Falsbredde
Bredde på falsen.
Se også:
Falsdybde
Dybde på falsen.
Se også:
False
Høvle en fals i et stykke træ, f.eks. karmtræ.
Se også:
Falsk kerne
Misfarvet zone, der undertiden opstår i splinttræer og træer uden egentlig kerne (især ved bøg og ask) og som kan opfattes som kerne.
Falsmål
Glasmål; længden og bredden på åbningen til en rude i en dørs eller et vindues falsside; modsætning til lysmål.
Se også:
Falsside
Den side, f.eks. af en dør eller et vindue, hvori falsen findes.
Se også:
Farvelskrin
Ligkiste.
Fas
Skråt afskrånet kant.
Fast karm
Vindue, der ikke kan åbnes, fordi glasset er monteret i selve karmen.
Fast knast
Knast, der er fastvokset i stammen.
Se også:
Fast råd
Tidligt stadium af råd karakteriseret ved misfarvede streger eller områder i veddet, hvor den generelle struktur og styrkeegenskaber forbliver mere eller mindre uændrede.
Se også:
Favn
Ældre længdeenhed. En favn er 1,883m.
Fedt træ
Ældre benævnelse for meget harpiksholdigt træ.
Se også:
Fedtet træ
Fagligt udtryk for træarter med olieagtige kernestoffer, f.eks. teak.
Fejeliste
Trekantliste til dækning af fuge mellem fodpanel eller karm og gulv.
Se også:
Fenderbræt
Bræt opsat vandret på en væg for at afbøde stød og slag.
Fer
Profil, der passer i noten (rillen) på et profileret bræt. Brædder, som har fer på den ene kant og not i den anden, kaldes pløjede.
Fiber
Trævl
Se også:
Fiberforløb
Se fiberhældning.
Se også:
Fiberforstyrrelse
Ændring i fiberretningen i træ, for eksempel på grund af knaster
Fiberhældning
Afvigelse mellem emnets fiberretning og emnets længderetning.
Se også:
Fibermætningspunkt
Skæringspunkt ved ca. 27-30 % vandindhold i veddet, der repræsenterer den mængde væske, cellevæggene kan indeholde, efter at det frie vand i cellehulrummene er forsvundet.
Fiberretning
Retning på fiberforløbet i træ
Finåret træ
Det samme som Smalåret ved.
Se også:
Finér
Tynd træplade i tykkelse fra 0,5 mm til 2,0 mm. Fremstillet ved knivskæring eller skrælning af træstammer.
Finére
Pålime finér.
Se også:
Finporet træ
Træ med små fine kar (porer).
Fjeder
Det samme som fer.
Se også:
Fjer
Det samme som fer.
Se også:
Fjæl
Det samme som bræt.
Se også:
Fjælleskrædder
Øgenavnet for tømrer.
Fladlask
Konstruktionsdel, der forbinder to bjælker, der ligger i forlængelse af hinanden.
Se også:
Flammeret
Bræddebeklædning af porte, døre eller - sjældnere - panelværk. Brædderne er skåret sammen, så de danner f.eks. rudemønstre, kvadrater, zigzag-mønstre eller sparrer (omvendte v'er).
Fliganker
Muranker af fladjern, der er skåret op i den ene ende i "flige", der bøjes, så de står vinkelret på skaftet.
Flugt
Emner, der ligger i lige linie.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.