Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: F

Forskalling
Beklædning af loftsbjælker med forskallingsbrædder, som underlag for beklædning.
Forskallingsbrædder
Brædder til underlag. Ikke altid fuldkantede brædder.
Forskudsjern
Den i muren indmurede lodrette del af et muranker.
Se også:
Forstilling
Det samme som forramme.
Se også:
Forstrygningsbræt
Det samme som en ko, lære eller skabelon.
Se også:
Forsænke
Sænke ned; f.eks. skruens hoved forsænkes i træet.
Forsænker
Bor med grater. Anvendes til forsænkning for skruehoveder.
Fortanding
Konstruktion, hvor to stykker tømmer for styrkens skyld samles og hvor der i begge laves indskæringer, der passer ind i hinanden.
Forvange
Den yderste af trappes vanger.
Forvitring
Træ bliver gråt under luftens indvirkning, og forvitring sætter ind som følge af oxyderingen (solbestråling, regn, temperatursvingninger osv.).
Forvrider
Hvirvel eller vrider til fastholdelse af, f.eks. forsatsvinduer, overfalsede døre. Kaldes også Hvirvel.
Fotosyntese
Se assimilation.
Se også:
Fransk altan
En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder.
Fransk dør
Glasdør med sprosser.
Fransk lås
Tømmersamling. Anvendes til sammenføjning af tømmer i længderetning, f.eks. lange remme.
Se også:
Fransk skrue
Kraftig skrue med fir- eller sekskantet hoved og trægevind.
Frisebræt
Bræt, der går på tværs af de øvrige brædder i en gulvbelægning og deler gulvet op i afsnit.
Fritbærende
Betegnelse for en bjælke, der bærer uden mellemunderstøtninger.
Frontgavl
Det samme som frontspids.
Se også:
Frontispice
Benævnes også frontgavl, fronton og frontspids.
Se også:
Frontspids
1. Midtergavl på en bygning. 2. Afslutning over døre og vinduer, buer eller trekantet.
Se også:
Frostrevner
Længdespalter i stammens yderste lag. Opstår i perioder med streng frost.
Fræsning
Høvling/profilering af en træflade.
Se også:
Frønnet
Råddent, mørt træ.
Fuge
Afretning af flader på træstykker inden disses sammenlimning.
Se også:
Fuge
Revne, hvor to sammenlimede eller sammensømmede stykker træ støder sammen.
Fugleøjetræ
Amerikansk ahorn med uregelmæssig vokset ved: De ejendommelige "øjne" er knaster, der fremkommer ved overskæring af de mange grene, der strækker sig lang ind i træets ved.
Se også:
Fugtindhold
Træmaterialets indhold af vand udtrykt i procent af det tørre træs vægt.
Fugtspærre
Vandtæt adskillelse mellem bygningsdele for at forhindre fugt - og vandindtrængning.
Fukssvans
Sav med et bredt blad og et håndtag.
Se også:
Fukssvejf
Det samme som fukssvans.
Se også:
Fuldkantet
Tømmer, lægter eller brædder, hvor alle kanter er retvinklede. (Uden vankant)
Se også:
Fuldtømmer
Tømmer i hele stammens tykkelse.
Se også:
Fundament
Den del af bygningen, der bærer selve huset.
Se også:
Fuskersnedker
Tømrer, der i middelalderen også lavede snedkerarbejde.
Fylding
Træflade, der begrænses af ramstykker i dør, panel el. lign.
Se også:
Fyldingsdør
Rammedør med fyldinger; modsat bræddedør, lægtedør og revledør.
Se også:
Fyldingsramme
Ramme, hvori fyldinger indsættes.
Fyldning
Det samme som fylding.
Se også:
Fyr
Fællesbetegnelse for flere arter, men betegnelsen anvendes almindeligvis i betydningen skovfyr

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.