Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: H

Habengut
Ens rørlige ejendele.
Hage
Krog, hvorpå en anverf el. stormkrog kan fæstes.
Se også:
Hageblad
Længdeforbindelse.
Halvdør
Dør, der efter højden er delt i to halvdele, hvor den øverste halvdel kan åbnes uafhængig af den nederste halvdel.
Halvpanel
Vægpanel, der når op til midt på væggen.
Halvrundstav
Rundstav halveret på langs.
Se også:
Halvspær
Spær med ensidig hældning.
Se også:
Halvstaf
Rundstaf gennemskåret på langs i to halvparter.
Se også:
Halvt spærfag
Se halvspær.
Se også:
Halvtag
Tag, der kun har fald til den ene side.
Halvtømmer
Ældre betegnelse for heltømmer, der er skåret i to halvdele.
Se også:
Halvvalm
Valm, hvis tagskæg ligger højere end de tilstødende tagfladers tagskæg.
Se også:
Hamborghængsel
Adskilleligt hængsel til ind- og udvendige døre og vinduer.
Hammer
Betegnelse for dør- eller portoverligger.
Hammerbånd
Se hammer.
Håndliste
Liste ovenpå trappegelænderets balustre.
Håndlisteprofil
Form på håndliste.
Se også:
Hanebånd
Vandret tømmer, der forbinder spærhovederne i et spærfag, anbragt i den øverste halvdel af spærfaget.
Se også:
Hanebåndsloft
Loft hvilende på hanebåndene.
Hanebåndsspær
Spær med hanebånd.
Se også:
Hanebåndsspærfag
Det samme som hanebåndsspær.
Hanebåndsvindue
Lille enrammet vindue, som er indsat i gavl eller gavlkvist og giver lys til hanebåndsloftet.
Hanebjælke
Det samme som hanebånd.
Se også:
Haneskrue
Bolt.
Hår-ridse
Tynd, fin ridse, der opstår under tørring og navnlig ses i spejlsnit.
Hårdhed
Træets evne til at modstå tryk og navnligt slid.
Se også:
Hårdhedsskala
Oversigt over træs hårdhed.
Se også:
Hårdhedstal
Tal, hvorved et materiales hårdhed udtrykkes (oftest Janka).
Hårdttræ
Udtryk som bruges om ved fra løvtræerne. Ikke relation til betegnelsen hårdheden.
Harmonikadør
Det samme som foldedør.
Se også:
Harpiks
Klæbrige, gule (brunlige) stoffer, som forekommer i en del træsorters bark og ved i naturlige kanaler.
Harpiksgange
Se harpikskanaler.
Se også:
Harpikskanaler
Langstrakte hulrum, oftest parllelt forløbende med fibrene; med indhold af harpiks.
Se også:
Harpikslomme
Flade, i tværsnit linseformede, helt eller delvist harpiksfyldte hulrum mellem cellerne i harpiksholdigt nåletræ, ofte hvor egentlige harpiksgange ikke findes.
Harpiksved
Træ med et højt indhold af harpiks.
Se også:
Haspe
Beslag til fastholdelse af vindue i lukket position.
Se også:
Hejseværk
En forlænget bjælke stikkende ud fra en facade eller en gavl med ophæng til taljer og tove.
Helpanel
Vægpanel, der går fra gulv til loft.
Heltømmer
Tømmer, der har hele stammens tykkelse. Det samme som Fuldtømmer.
Helvalm
Det samme som valm.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.