Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: H

Hemicellulose
Udgør ca. 20-30 % af veddet og benævnes også som vedpolyose. Vedpolyoserne danner en substans, der sammenkitter og stabiliserer det gitterværk cellulosestrukturen danner. Hemicellulose er stærkt hygroskopisk.
Se også:
Hjerteved
Betegnelse for kernetræ i sin helhed i modsætning til splint. Bruges normalt i snævrere betydning om partiet i kernetræets midte - om marvområdet.
Hjælpebajer
En ekstra bajer.
Se også:
Hjørnebånd
1. Fladjernsbeslag til påskruning og afstivning af hjørner, f.eks. på vinduer. 2. Tømmerstykke, skråt indsat mellem stolpe og rem.
Se også:
Hjørnebåndshængsel
Vindueshængsel med for som hjørnebånd.
Hjørneblad
Træsamling.
Se også:
Hjørneforbindelse
Trækonstruktion.
Se også:
Hjørnerepos
Repos, der forbinder to trappeløb, der får vinkelret på hinanden.
Se også:
Hjørnestolpe
Stolpe i hushjørnet oftest i bindingsværkskonstruktionen.
Hjørnetapning
Tapsamling anvendes f.eks. ved samling af dørrammer.
Se også:
Hornknast
Kantknast, der ligger på en bredside og er synlig på både bredside og smalside. Udspringer fra marv.
Hovedbindt
Det samme som hovedspærfag.
Se også:
Hovedbjælke
Den bærende bjælke, f.eks. i et tagværk.
Hoveddør
Den vigtigste yderdør i en bygning.
Hovedskillerum
Vigtigste skillevæg i en bygning. Er normalt bærende.
Se også:
Hovedskillevæg
Bærende væg i en bygnings længderetning.
Se også:
Hovedstykke
Sammenlimet træstykke, kvart- eller halvcirkulært i vandret tværsnit, der forbinder to forvanger.
Se også:
Hovedtrappe
Den vigtigste trappe i en bygning; modsat bagtrappe, køkkentrappe.
Se også:
Hudirriterende træsorter
Træ med indholdsstoffer, som kan genere huden.
Hugger
Gammel dansk udtryk for træarbejder. Billedskærer-, snedker- og tømmerarbejde blev ofte udført af samme mand.
Hugget tømmer
Tømmer tildannet med økse.
Hulkel
Halv- eller kvartcirkelformig fordybning i træet, f.eks. liste med konkav profil.
Se også:
Hungerved
Træ, med meget smalle årringe, på grund af ringe vækstvilkår. Det samme som Sultved.
Se også:
Hunskrue
Møtrik.
Husbuk
Trænedbrydende insekt.
Husgavl
Endefladen af et hus.
Hussvamp
(Merulius lacrymans) er den farligste svampeart inden for bygnings- og lagersvampene.
Se også:
Hvidbøg
Træart. Det samme som avnbøg.
Hvirvel
Det samme som forvrider.
Se også:
Hyfer
Svampenes ernæringstråde (Mycelium).
Hængeværk
Fritspændt trækonstruktion, i hvilken bjælkelag er ophængt, ofte i forbindelse med tagkonstruktion.
Hængselring
Ring til justering af hængsler.
Hængselside
Den side, f.eks. af en dørramme, hvori hængslerne er indlagt.
Højredør
Dør, der har hængslerne siddende til højre side, set fra den side af døren, som åbner ud mod én.
Se også:
Højremshus
Bindingsværkskonstruktion.
Højremskonstruktion
En form for bindingsværk, hvor bygningen har sideskibe.
Se også:
Højretrappe
Trappe, hvor opadgående trafik sker i et højresving.
Høstved
Det tættere ved, der dannes i vækstringen i sidste del af hver vækstperiode og som giver veddet styrke.
Høvle på kant
Høvle et lille profil i kanten på f.eks. pløjede brædder.
Høvlet og pløjet bræt
Bræt, høvlet på begge flader og forsynet med fjer og not på kanterne.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.