Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: I

Imprægnere
Behandle "mættet" træ med et kemisk middel, der gør træet holdbart f.eks. overfor fugt, insekter, svampeangreb eller brand.
Imprægneringsmiddel
Kemisk middel til at imprægnere med.
Indboringshængsel
Hængsel der fastgøres ved indboring af styrerstænger i ramme og karm.
Inddækning
Tætning ved samlinger af bygningsdele.
Inderbark
Den inderste del af træets barklag.
Se også:
Indervange
En del af en trappekonstruktion, som bærer trappetrinene ved væggen. Det samme som Bagvange.
Indfatning
Betegnelsen for den ramme, som sidder på en vindueskarm eller dørkarm og som griber ind over murfladen. Det samme som Gericht.
Se også:
Indlimede bolte
Gevindstænger, der indlimes i forborede huller til samling af en træforbindelse.
Se også:
Indløb i kvæler
Misfarvninger, der oftest tungeformet strækker sig fra endefladerne i kævler ind mod stammens indre.
Indre brud
Uregelmæssige foldelinier på tværs af fiberretningen. Indre brud kan ses på friskskårne snitflader. Indre brud eller stormbrud er trykbrud eller stukning på tværs af træstammens længderetning.
Se også:
Indskud
Lag af ler på brædder (indskudsbrædder), anbragt i bjælkelag mellem gulvbrædder og loftsforskalling.
Indskud på grat
Det at danne et bræts endeflade i svalehaleform, der kan indskydes i en tilsvarende rille i et andet bræts retflade.
Indskudsbrædder
Brædder anbragt som indskud i bjælkelag.
Se også:
Indskudsler
Lyddæmpende lerlag i et indskud.
Se også:
Indskudsliste
Liste, der bærer indskudsbrædder.
Indstemt trappe
Trappe, hvis trin er indstemt i vangerne.
Se også:
Indstukne stabler
Hængsel, hvor den faste lap er anbragt i en not i karmen.
Indstæmme
Tildanne med stemmejern.
Indvendig gennemgående knast
Gennemgående knast, der kun er synlig på de to bredsider.
Insektangreb
Træ angrebet af træødelæggende insekter.
Insektskader
Spor efter veddestruerende insekter, f.eks. i form af larvegange i veddet eller under barken.
Intarsia
Indlægningsarbejde, træ i træ.
Isotropt
Betegnelse for et stof, som har ens egenskaber i alle retninger. Træ er anisotropt, idet det har egenskaber, der skifter i de forskellige retninger. Se Anisotropt.
Se også:

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.