Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: K

Kit
Masse som anvendes til udfyldning af huller og revner, der skal males, samt til kitning af vinduer.
Se også:
Kitdag
Når en begivenhed fejres på byggepladsen og resulterer i at håndværkerne sidder i arbejdsskuret hele dagen.
Kitfals
En profilering på et ramme eller karmstykke hvori glasset ilægges, hvorefter det kan stiftes og kittes.
Kitning
Udføre tætningsfuge omkring etlagsruder.
Se også:
Klampehuggere
Øgenavn for tømrere.
Klamphugger
Oprindelig en anerkendende betegnelse for en skibstømrer. At hugge på klamp betød at arbejde efter øjemål.
Klaphammer
Trækølle, kaldes også klophammer.
Se også:
Klemhage
Hage med to spidser, der hugges ind i to stykker tømmer for at holde dem sammen under arbejdet.
Se også:
Klinkbeklædning
Beklædning, hvor hvert bræt overlapper det nedenfor liggende bræt. Kan også udføres lodret stående.
Se også:
Klinkefald
Lukkebeslag til simple døre.
Klo
Tømmersamling mellem endetræ og sidetræ, med vinkelformet indsnit i endetræ.
Klodsgulv
Gulv af træklodser, lagt med endetræet opad.
Klodstrin
En trappes nederste trin, hvorpå mægleren er placeret.
Klophammer
Det samme som klaphammer.
Se også:
Klovsav
Håndtrukket sav til udskæring af planker.
Knast
En knast er den del af en gren, der er omvokset af stammen. Der skelnes mellem: ikke-fastvokset knast, barringsknast, rådden knast og knasthul.
Knastgruppe
En samling af to eller flere knaster på et areal, hvis bredde er lig med emnesidens bredde, og hvis længde er lig med emnesidens bredde eller max. 150 mm.
Knastlak
Lak, der påsmøres knaster, før grundingen og overfladebehandling finder sted.
Knippel
Træhammer med cylindrisk hoved.
Se også:
Knivskåren finér
Tynd finérplade, der er afskåret på en finérmaskine med knivsblad.
Se også:
Knægt
Udkraget, fremspringende bygningsdel (skråstiver) til bæring af overliggende konstruktion.
Se også:
Ko
Det samme som en lære og skabelon.
Se også:
Koben
Brækjern og løftestang.
Se også:
Koblet ramme
To selvstændige vinduesrammer som er koblet sammen med beslag, således at de åbner samtidig, men let kan skilles ved vinduespudsning.
Koblingsbeslag
Beslag, der holder koblede rammer sammen.
Konge
1. Midtstolpe i spir, klokkehus af træ, apistagværk. 2. Bærende stolper i drager- og langstolstagværker.
Kongen
Se kejseren.
Se også:
Konsol
Det samme som knægt.
Se også:
Kontinuerlig bjælke
En bjælke, der forløber i ét stykke over flere understøtninger.
Kontrakeling
Anvendes ved hjørnesamlinger, hvor det ene stykke træ profileres i enden, således at det passer mod det andet stykke træs profil.
Konvolutmager
Øgenavn for ligkistesnedker.
Kopbånd
Det samme som hjørnebånd.
Se også:
Kopstykke
Øverste tværbræt på en stoleryg.
Kork
Bark af korkeg.
Korkperkolat
Bitumbehandlet pap med korkgranulat, som mellemlag mellem trægulv og betonunderlag.
Korrosion
Nedbrydning af metaloverflader. For stål og jern det samme som rust.
Korrosionsbeskyttelse
Beskyttelse af metaldele mod nedbrydning, f.eks. mod rust i stål og jern ved forzinkning eller malebehandling.
Krabbebræt
Lodret bræt, der adskiller en lodret og vandret træbeklædning.
Kragetræer
Korsvis lagte træstykker, der lægges på rygningen af et stråtag.
Krampe
Ståltråd, der er bøjet, så to parallelle ben, begge tilspidset, opstår.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.