Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: K

Kreosotolie
Tjærebaseret imprægneringsmiddel.
Kropstykke
Den halvrunde del af trappevangen, der danner overgang fra det ene trappeløb til det andet.
Krumning
Træemne, der bøjer sig i længderetningen og/eller tværretningen.
Krybekælder
En kælder, hvor det ikke er muligt at gå oprejst.
Krydsbånd
Fjæle, f.eks. i en tagkonstruktion, som krydser hinanden og sammen danner et skråt kors - andreaskors.
Krydsfinér
Plademateriale fremstillet af flere lag finér, limet vinkelret på hinanden.
Krydskam
Tømmersamling af to, hinanden i vandret plan krydsende stykker fuldkantet tømmer (Bjælke-murrem).
Se også:
Krydskæmning
Udføre krydskam.
Se også:
Krydstømmer
Tømmerstykker i f.eks. bindingsværk, som er skrammede således, at de danner et skråt kors - et andreaskors.
Kuldebro
Betegnelse for forbindelsen i en bygningskonstruktion, hvor kulde udefra har særlig let ved at trænge ind i huset.
Kunstig tørring
Det samme som ovntørring.
Se også:
Kvartsavning
Opskæring af træstammen med to snit vinkelret på hinanden gennem marven. Hver fjerdedel neddeles herefter.
Kvartstav
En rundstav, der er halveret på langs, hvorpå halvdelen igen er halveret.
Kvist
Opbygning på et tag, der har selvstændigt tag samt vindue eller luge. Sidevæggene på en kvist kaldes flunker.
Kvælde
Træets udvidelse ved opfugtning.
Kvælder
Se kvældning.
Se også:
Kvældning
Træ udvider sig (kvælder) ved opfugtning.
Se også:
Kæmmet
Tømmersammenføjning, hvor f.eks. to bjælker er sammenholdt ved, at en kam i den ene passer ned i en udskæring i den anden.
Kæmning
Tømmersamling. Bruges, hvor to stykker vandretliggende tømmer skal forbindes i forskellig højde.
Kærneside
Det samme som kerneside.
Se også:
Kærnetræ
Det samme som kernetræ.
Se også:
Kærneved
Det samme som kerneved.
Se også:
Kævle
Stammestykke.
Se også:
Københavnerlås
Almindelig lås til døre i ældre bygninger.
Køkkentrappe
Det samme som bagtrappe.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.