Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: L

Laboratoriebejdse
Særlig sort bejdse, der tåler angreb af syre.
Laft
Hjørnesamling af tømmer i bjælkehus.
Se også:
Laftekonstruktion
Konstruktionsmetode til bjælkehuse, hvor stammerne i hjørnerne lappes ind i hinanden.
Lafteværk
Bjælkehuskonstruktion, hvor tømmeret ligger vandret over hverandre.
Lagret træ
Træ, der har ligget til tørring.
Lamelgulv
Trægulv opbygget af tre lag med fineret dæklag.
Lamineret træ
Træemne, der fremstilles af flere lag træ eller finér sammenlimet til den ønskede dimension.
Langbil
Lang og fortil spids tømrerøkse.
Se også:
Langstol
En længdeafstivning af tagværk. Den består af lodrette stolper, som kaldes konger. De hviler på hovedbjælkerne og bærer selv vandrette tømmerstykker, såkaldte dragere, hvorpå igen spærfagenes hanebånd hviler. Konger og dragere er støttet af skråbånd.
Lanterne
En lille overbygning udstyret med lysåbninger.
Låseblik
Det samme som slutblik.
Se også:
Låsetunge
Det samme som rigel.
Se også:
Lask
Træstykke, der overlapper og skaber forbindelse mellem to stykker tømmer anbragt i forlængelse af hinanden.
Se også:
Laske
Samle to træemner med et træstykke på hver side; sømmet, boltet eller skruet sammen.
Se også:
Levende knast
Frisk knast; modsat "død" knast.
Se også:
Lige blad
Vandret længdesamling af to stykker tømmer.
Lige forkilet grundtap
Lige tap, der går helt igennem det træemne, hvori den indstæmmes og derefter kiles fast.
Lige hageblad
Vandret længdesamling af to stykker tømmer.
Se også:
Lige hjørneblad
Hjørnesamling for to stykker tømmer, der står vinkelret på hinanden.
Lige stød
Samling mellem to stykker tømmer, der over en understøtning, støder stumpt sammen i et plan, vinkelret på længderetningen.
Lige tap
I samlinger mellem stolper og remme.
Se også:
Ligeløbstrappe
Trappe med ét løb.
Se også:
Lignin
Vedstof i træets cellevæg. Afstiver ligesom hemicellulose celluloseskelettet og udgør ca. 20-35 % af veddet. Tilstedeværelse af lignin betegnes forvedning.
Se også:
Lim
Bindemiddel, til f.eks. træ.
Limede forbindelser
Samling mellem to eller flere trædele, der udføres ved limning. Kan udføres med overlappende trædele eller ved hjælp af pålimede knudepunktsplader.
Limfarve
Vandrevet kridt og farve, udblødt i vand, tilsat en tynd limopløsning.
Limfuge
De kanter på et træemne, hvor en sammenlimning har fundet sted.
Limtræ
Træ i bjælke- eller pladeform, opbygget af flere lag træstave eller brædder, der er limet sammen.
Linoleum
Belægning, fremstillet af pulveriseret kork, linolie m.m.
Linolie
Olie, der fremstilles af hørfrø.
Listedækning
1. Tagdækning med lodretgående lister under tagpapdækningen. 2. Bræddebeklædning, hvor mellemrummet mellem to lodrette brædder dækkes af en liste.
Listeloft
Loft af profilbrædder med fer og not.
Lod
I lod; at noget står lodret.
Se også:
Lodbræt
Det samme som vaterpas.
Se også:
Lodpost
En lodretstående post til opdeling af et vindue, med mindst to rammer.
Se også:
Loftestang
Det samme som koben.
Se også:
Loftklædning
Beklædning af loftsbjælker med plader, brædder, forskalling.
Se også:
Loftsforskalling
Forskalling opsat under loftbjælker.
Se også:
Lokke
Lave hul i træ.
Ludbehandling
Behandling af træ med sæbelud og hvidtekalk, så træet kan stå hvidskuret og vedligeholdes med sæbevand.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.