Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: L

Lufttørret træ
Træ, der er tørret ved luftens påvirkning uden kunstig varme. I praksis 16-20 % træfugt, afhængig af årstid og træart.
Lunke
Hulning i en ellers plan flade.
Lus
Lille træstykke, der indfældes i tømrer- og snedkerarbejde, til udfyldning af knasthuller eller rift i træet.
Lusning
Ved erstatning for udfaldne knaster eller øjemål, indsættes såkaldt lus.
Lutterkig
At tage mål på slump.
LVL
Krydsfinérlignende produkt, hvor de fleste finérlag ligger med fiberretningen i pladen eller bjælkens længderetning.
Lyskasse
Åbning foran et kældervindue.
Lysmål
Længden og bredden på den glasflade i et vindue/dør som lyset kan trænge igennem.
Lysning
Det samme som dørhul.
Se også:
Lysningspanel
Panel, der sidder invendig i en vindues- eller døråbning. Dækker den del af muren som karmen ikke kan dække.
Læden
Gammelt dansk udtryk for tagrem, der sammenholdt de jordgravede stolper i de tidligste bindingsværksgårde.
Lægte
Forsyne med lægter.
Se også:
Lægte
Lægter er rektangulære emner med tværsnitmål fra 25x50 mm til 50x75 mm.
Lægteafstand
Afstand fra overkant lægte til overkant lægte målt i lægternes plan.
Se også:
Lægtegang
Mål på taglægternes indbyrdes afstand - lægteafstand.
Se også:
Lægtning
Lægge lægter på spær.
Længdeforbindelse
Træsamling i længden.
Se også:
Længdesnit
Et snit parallelt med stammens akse, altså i fiberretningen. Se Tangentialt snit. Se Radialt snit.
Se også:
Længdesvind
Svind i træets fiberretning. Se Aksialt svind.
Se også:
Lære
Det samme som ko og skabelon.
Se også:
Lærk
Tæart.
Løb
Den del af en trappe, der forbinder to reposer.
Se også:
Løn
Træart. Se ahorn.
Se også:
Løs fer
Træliste til sammenføjning af brædder eller planker med to sammenstødende noter.
Se også:
Løs fjer
Det samme som sløjfe.
Se også:
Løs knast
Knast, der ikke er fastvokset i stammen.
Løs råd
Nedbrydning af træets ved forårsaget af svampe eller mikroorganismer, som ofte blødgør og ændrer struktur og farve.
Se også:
Løs rosin
Løs knast.
Se også:
Løsholt
Tværlægte, tværplanke mellem stolper.
Løvtræ
Fællesbetegnelse, f.eks. for træarter med blade (løv). Bøg, eg; modsat nåletræ.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.