Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: M

Magert træ
Betegnelse for nåletræ, der ikke har særlig stort harpiksindhold. Se Fedt træ.
Se også:
Mahogni
Træart.
Målestok
F.eks. metermål.
Se også:
Mållægte
Lægte, forsynet med mærker til opstregning, som regel savsnit, der angiver en bygnings hovedmål.
Mansardspær
Spærfag i et mansardtag.
Se også:
Mansardtag
Tag med stejle sider, afsluttet med tag med lav rejsning.
Se også:
Marv
Stammens smalle midterstreng, der hovedsagelig består af tyndvæggede celler.
Se også:
Marvfrie emner
Det samme som marvskåret.
Se også:
Marvside
Den bredside på et træemne, der i træstammen har vendt ud mod træets marv.
Marvskåret
Træ udskåret så årringene er næsten vinkelret på bredsiderne, og marven er bortskåret.
Se også:
Marvskøre
Revner omkring stammens marv, udstråler fra marven.
Se også:
Marvstråle
Stråle i veddet som udgår fra træstammens marv mod barken.
Maser
Vedtegning, hvor der optræder "øjne", bittesmå knaster i grupper mellem vredent åreforløb.
Masret ved
Ved med en mængde små knaster med mellemliggende meget uregelmæssigt fiberforløb.
Massiv
Samme materiale helt igennem.
MDF-plade
Plademateriale fremstillet ved sammenpresning af fine, tørre træfibre ved høj temperatur tilsat lim.
Mekanisk skade
Beskadigelse opstået ved maskinbearbejdning, håndtering eller transport af træet.
Mellemlægte
Lægte monteret som mellemunderstøtning af tagplader.
Mestergilde
Gilde i anledning af, at en person er blevet mester.
Mestergris
Prisaftale mellem tilbudsgivere på byggearbejder.
Mesterstykke
Ældre betegnelse for det arbejde, som en svend skulle udføre, forinden han måtte begynde som mester.
Mestersvend
Første svend på et værksted.
Meter
Måleenhed; 1 meter skrives 1 m. 1 m = 100 cm.
Metermål
Mål på én eller flere meter.
Mezzanin
Lav etage, der er indskudt mellem to andre, som regel mellem stueetagen og første sal.
Midterpost
Det samme som lodpost.
Se også:
Millimeter
Måleenhed; 1 millimeter skrives 1 mm = 1/1000 meter.
Moderskrue
Møtrik.
Montere
Indbygning af bygningsdele eller materialer.
Se også:
Muranker
Jernbeslag, der forbinder en træbjælke med dens understøttende murværk.
Se også:
Murlægte
Det samme som murrem.
Se også:
Murrem
Et stykke tømmer, der ligger på en mur og danner vederlag for bjælkelaget.
Mycelium
Den del af en svamp, der optager næring.
Mægler
Forlængelse af en trappes hovedstykke til håndlistens underside.
Mæglerstykke
Den buede forbindelse mellem den op- og nedadgående forvange af en trappe.
Se også:
Mæglersøjle
Søjle ved foden af trappen, i hvilken trapperækværket gøres fast.
Møbelorm
Det samme som borebille.
Se også:
Møbelplade
Pladeprodukt, fremstillet med indlæg af sammenlimede, tynde trælameller eller træstave (blokke) og forsynet med afspærringsfinér limet på tværs af indlægget. (Afspærrende træet).
Mønning
Det samme som tagryg.
Se også:
Mørtelfals
En fals i et karmstykke, der fastholder mørtelfugen.
Se også:

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.