Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: P

På roden
Udtryk, der anvendes om det levende træ, der endnu står på voksestedet.
Påforing
Påsætning af liste, lægte eller planke for at øge tykkelsen af et træstykke.
Palisade
Væg af rund eller firkantet tømmer.
Palisander
Træart.
Panel
Træbeklædning på væg.
Parketgulv
Gulvbelægning, bestående af korte stave af hårdt træ, der lægges på et undergulv af brædder eller træplader. Parketstavene limes eller sømmes oven på et undergulv, så de danner mønstre.
Parketstav
Træstykke (stav), som regel med not i den ene ende og kant og fer i den anden ende og kant.
Se også:
Paskvil
Beslag, til fastholdelse af en dør i lukket position, bestående af et greb, anbragt i dørbladet, der ved drejning driver riglet i dertilhørende huler i over- og underkarm.
Pergola
En søjlegang, hvor de tre sider er åbne, f.eks. konstruktion af træstolper med bærende overliggere, hvorom planter kan slynge sig.
Pianohængsel
Hængsel af messing, der anvendes til møbler m.v. Leveres i metermål.
Pigment
Uopløseligt farvestof til maling og træbeskyttelsesmidler.
Pignolhængsel
Taphængsel, der anvendes til tunge døre og portfløje.
Pilhøjde
Den afstand, der er fra en bues toppunkt til dens grundlinje.
Pinde op
Stable/oplægge træ på strøer.
Pindeknast
Knaster med diameter under 5 mm.
Pinolhængsel
Hængsel bestående af en aksel gennemgående i hele højden, der er fæstnet til en dør- eller portfløj.
Pitchpine
Træart.
Plankedør
Dør lavet af planker.
Se også:
Plankegulv
Gulv, fremstillet af planker. Bruges også om brede bræddegulve.
Se også:
Plankelåge
Se plankedør.
Se også:
Planker
Planker er savskårne rektangulære emner, hvor henholdsvis tykkelsen er ≥ 50 mm og bredden ≥ 75 mm.
Plankeværk
Udendørs væg af brædder eller planker opsat på stolper og løsholter.
Se også:
Planskåret træ
Snit langs årringene (der tangerer årringene). Ved et tangentialsnit (plansnit) dannes der ofte kathedrallignende figurer på grund af stammens kegleform.
Planskæring
Det samme som plansnit.
Plansnit
Savsnit i stammen, der ligger tangentialt i forhold til (tangerer) en årring.
Platbor
Det samme som stikbor.
Se også:
Platliste
Liste, anbragt på et trappetrins underside, som anlæg for stødtrinet.
Se også:
Pløje
Høvle fer og not i brædder.
Pløjet bræt
Bræt med fer og not.
Se også:
Polering
Påføre det færdigpudsede træ politur eller voks, så træet derved får glans.
Se også:
Politur
Schellak, opløst i sprit; anvendes til lakering og polering af træ.
Pommersk fyr
Fyrretræ fra Polen.
Poppel
Det samme som Asp.
Se også:
Pore
Lille hårfin rørformig åbning i træets ved.
Portstabel
Portbeslag.
Se også:
Post
Stiver, stolpe.
Posttap
Tap foroven el. forneden på en post.
Profilbræt
Beklædningsbræt med fer og not, samt eventuel yderligere profilering af den synlige overflade.
Profilere
Høvle lister eller brædder i profil.
Se også:
Profilplan
Bræddeplan, hvorpå en bygningsdel aftegnes (opsnøres) i fuldt mål.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.