Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: R

Ridse
Ganske tynd åbning i træets ved.
Se også:
Rigel
1. Låsetunge. 2. Vandretliggende tømmer i bindingsværk.
Se også:
Ringning
Kreds, hvorved man standser livsfunktionerne i træet. Gennemskæring af det saftførende splintlag i hele træets omkreds.
Ringrevne
Revne, hvor veddets fibre er adskilte i fiberretningen og langs med årringene. Kaldes også ringskøre.
Se også:
Ringskøre
Det samme som ringrevne.
Se også:
Rodstok
Den nederste ende af en træstamme, der anvendes til opskæring.
Ru
Den overflade, hvormed et savskåret stykke træ fremtræder fra savværket.
Ru, pløjede brædder
Brædder forsynet med fer og nor med mindst én ru side, således at bredderne ved oplægning danner en plan flade.
Se også:
Rumpestabel
Et beslag til vinduer, som monteres som ophæng for vinduesrammen.
Se også:
Rundløbet træ
Vredent træ.
Se også:
Rundsav
Sav med cikelformet, roterende klinge
Se også:
Rundsavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en eller flere rundsavklinger.
Rundstaf
Udadbuet profil.
Se også:
Rundstav
Stav med cirkulært tværsnit.
Se også:
Rundstok
Liste, hvis profil er cirkelformig.
Rundtømmer
Afbarket og glathøvlet træstamme.
Rustikbrædder
Savskårne brædder med fer og not.
Se også:
Rustikpanel
Panel af rustikbrædder.
Se også:
Rygning
Det øverste af tagryggen.
Se også:
Rygning
Det samme som tagryg.
Rækværk
Værn opsat på altaner for at forhindre nedstyrtning.
Se også:
Rødgran
Træart.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.