Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: S

Sadel
1. Tømmersamling mellem et skråtstillet stykke tømmer, der skal ligge på tværs af et vandret stykke tømmer. 2. Stol, hvorpå bjælke eller spær hviler.
Sadeltag
Et tag med to tagflader, der fra rygningen har fald mod to modstående sider.
Sadle
Gøre fast på.
Saksespær
Spærtype, hvor spærfødderne danner et omvendt V.
Sålbænk
Bræt, stenplade eller metalprofil, der monteres under vinduernes underkarm for at føre det nedstrømmende regnvand bort fra muren.
Se også:
Sammenbladet
Samling i tømmerkonstruktioner, således at det ene tømmerstykke er indfældet i det andet - i forlængelse af det eller i siden af det.
Se også:
Sammenbladning
Trækonstruktion, hvorved to stykker træ skæres ind i hinanden, med et blad enten lige eller skråt.
Se også:
Sammendyvle
Samle træ med dyvler.
Se også:
Sammenkile
Sammenslå eller sammenspænde f.eks. en dør og derefter kile tapperne.
Sammennotet
Brædder samlet med fer og not.
Sammepløjet
Brædder samlet med fer og not.
Sandliste
Det samme som fejeliste.
Se også:
Sarg
Den del af et bord, hvorpå bordpladen og som forbindes til bordbenene.
Se også:
Sauna
Det samme som badstue
Se også:
Savbuk
Stativ, hvor brænde lægges under savning.
Se også:
Savfaldne
Brædder og planker, der sælges, som de "falder fra saven" (ikke sorteret).
Savskåret
Træ, tildannet med maskinsav på savværk.
Savskåret træ
Træ, der er kantskåret, modsat hugget træ/tømmer.
Savskærer
En sagfører.
Savsmuld
Træaffald fra savning.
Savsnit
Det samme som savspor.
Se også:
Savspor
Betegnelse for den rille, der fremkommer i et stykke træ under savningen.
Se også:
Shellak
Voksholdig harpiks.
Sidebrædder
Brædder planskåret af splinttræ yderst i stammen.
Se også:
Sidekarm
Det karmstykke som danner siderne i et vindue eller en dør.
Sidekarm
Lodret karm i dør eller vindue.
Sideramstykke
Den lodrette del af en vinduesramme.
Se også:
Sidetræ
Betegnelse for både den brede og den smalle side af et bræt; modsat endetræ.
Se også:
Sidevange
Sidestykke i en trappe, hvori trappetrinene er indstæmmet.
Simse
Efterbehandling af en fals med høvl.
Se også:
Sinkning
Hjørneforbindelse af to stykker træ, samlet med skrå tappe i tilsvarende skå huller.
Se også:
Skabelon
Kaldes også Ko eller Lære. Bruges som form eller model for en træsamling.
Skalk
1. Forlængelse af et spærs nederste ende for at bringe tagdækningen ud over gesimsen; 2. Kileformet påforing oven på vandrette bjælker så der dannes fald på flade tage.
Se også:
Skarpkantet træ
Fuldkantet træ (uden vankant).
Se også:
Skarre
Fælde et stykke træ ind i et andet.
Skibsfuge
Se nåddefuge.
Se også:
Skibsgulv
Bræddegulv med en kontrastliste eller en sort elastisk fuge imellem de enkelte brædder.
Skifte
Overskåret spær, der støtter sig til grat- eller kelspær.
Skiftespær
1. Overskåret spær, der støtter sig til grat- eller kelspær. 2. Spær, der går fra tagfod til grat, eller fra kip til kel).
Se også:
Skillerum
Det samme som skillevæg.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.