Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: T

Trappeafsats
Det samme som repos.
Se også:
Trappebolt
Bolt med rektangulær møtrik, der forbinder trappens hovedstykke eller mægler med trappens forvange.
Trappeløb
En trappes længde defineret som et uafbrudt trappeparti mellem to afsatser (reposer)
Se også:
Trappetrin
Se trin.
Se også:
Trappevange
Planke i siden af en trappe, hvori trappetrinene er indstæmt.
Trempel
Lav trækonstruktion opført på ydermuren mellem det øverste bjælkelag og tagværket for at give mere plads i tagetagen og mindre skråvæg.
Trempelstol
Trækonstruktion, der virker som trempel. Ofte udført på spær.
Se også:
Trempelværk
Se trempel.
Se også:
Trimpel
Det samme som veksel.
Se også:
Trin
De vandretliggende dele af en trappe.
Se også:
Trinbredden
Trinets fulde længde, inklusive den indstemte del. Måles vinkelret på trappens ganglinie.
Trinddybden
Bredden af et trin, som kan betrædes. Måles parallelt med trappens ganglinie.
Trinforkant
Det lodrette stykke af et trin, der vender ud mod trappens synlige del.
Trinfremspring
Stykke af et trin, som er placeret mellem trinforkant og stødtrin.
Tropisk træ
Fællesbetegnelse for træarter fra tropiske områder. Primært løvtræ.
Trykbrud
Brud af fibre på tværs af fiberstrukturen forårsaget af for stort tryk parallelt med fibrene på grund af trykpåvirkning eller bøjning.
Se også:
Trykimprægnering
Metode til rådbeskyttelse af træ. Udføres med vandige kemiske midler, der føres ind i træet med vekslende vakuum og tryk i imprægneringstanke.
Trykstyrke
Træets evne til at modstå sammentrykning.
Trykved
Se reaktionsved.
Se også:
Træart
Vedplante, som entydig er bestemt med et latinsk dobbeltnavn efterfulgt af navnet op den botaniker, som har beskrevet og navngivet træarten (ofte forkortet). Betegnes ofte træsort.
Se også:
Træbejdse
Se bejdse.
Se også:
Træbeskyttelse
1. Beskyttelse af træ mod misfarvning og nedbrydning, f.eks. mod råd, svamp og insektangreb. 2. Fællesbetegnelse for kemisk konstruktiv beskyttelse.
Træbeskyttelsesmiddel
Fællesbetegnelse for kemiske midler til beskyttelse af træ mod misfarvning og nedbrydning.
Træbeton
Plademateriale af træuld opslemmet i cement og presset til plader.
Se også:
Træbjælkelag
Bjælkelag udført af planker, tømmer eller limtræ.
Træbuk
1. Se savbuk. 2. Træskadedyr
Se også:
Træfiberplade
Plademateriale fremstillet ved sammenpresning af rene, fugtige træfibre ved høj temperatur uden lim.
Træforbindelser
Samlingsmetoder for trækonstruktioner.
Trægnaver
Øgenavn om en tømrer.
Trækstyrke
Styrke af træ, når der er træk i træet.
Se også:
Trækved
Se reaktionsved.
Se også:
Trælast
Fællesbetegnelse for savskåret træ. Dækker også i dag høvlet træ og pladematerialer.
Trænagle
Et cylinderformet træstykke, ofte af en hård træsort, hvormed to eller flere stykker træ samles.
Træskelet
Vægkonstruktion af planker.
Træsmed
Øgenavn om en tømrer.
Træsort
Det samme som træart.
Se også:
Trætjære
Tyndtflydende tjære, der udvindes af træ ved opvarmning.
Trætørring
Tørring af træ ved lufttørring eller ovntørring.
Træuld
Smalle træspåner, der benyttes som indpakning og til pladematerialer.
Se også:
Trønne
Udvide sig - kvælde.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.