Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: T

Trøske
Råddenskab i træ.
Se også:
Tulipan
Stor knast.
Se også:
Tværbjælke
Bjælke, der ligger vinkelret på længderetningen i et hus.
Se også:
Tværforbindelse
Se tværbjælke.
Tværkrumning
Krumning af et træstykke på tværs af bredsiden.
Se også:
Tværløbet træ
Træ med fibre, der afviger fra det parallele forløb, f.eks. omkring knaster og tveger, rod- og masertræ.
Tværpost
Det vandrette karmstykke, som deler et vindue.
Se også:
Tværskillerum
Skillevæg, der står vinkelret på en bygnings facade.
Se også:
Tværtrækstyrke
Se trækstyrke.
Se også:
Tværved
Fibre med snævert, uregelmæssigt forløb. (Masret ved)
Se også:
Tykkelseshøvling
Høvling af træ til en ønsket tykkelse.
Tysker
Blære i finér pga. manglende limforbindelse med underlaget.
Tække
At udføre en tagdækning af strå.
Tærskel
Se dørtrin.
Se også:
Tætningsliste
Liste til tætning af døre og vinduer. Kan udføres i mange materialer, f.eks. gummi, pvc og træ.
Tømmer
Savskårne emner, hvor hvert sidemål er ≥ 75 mm. Benævntes tidligere heltømmer. Heltømmer harkvadratisk eller næsten kvadratiske tværsnit, og største side må højst være en tredjedel større end mindste side.
Tømmerforbindelse
Samling mellem to eller flere stykker tømmer.
Tømmerhugning
Tildannelse af bygningstræ ved hjælp af økse.
Tømmerkonstruktion
Forbindelse af tømmer.
Se også:
Tømmermænd
Hovedpine dagen efter en rus.
Tømmersamling
Se tømmerforbindelse.
Se også:
Tømmertal
Tal eller bogstav, der hugges ind i eller skrives på tømmer eller trædele for at nummerere delene før montering
Tøndehvælving
Overdækning, hvis form er en del af en cylinder, og hvis vederlag er parallelt med frembringerne.
Tørrumvægt
Derved forstås vægten af 1 cm³ eller 1 m³ absolut tørt træ.
Se også:
Tørskider
Betegnelse for doven tømrer, der tilbringer megen tid på toilettet.
Tørt sorteret træ
Træ, der er sorteret ved et middelfugtindhold på 20 % eller mindre, hvor ingen enkeltværdi har oversteget 24 %.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.