Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: V

Vage
Det samme som vandret.
Se også:
Valm
Tagflade med fald mod et hus' korte side.
Valmtag
Tag med rygning og fald til fire sider.
Se også:
Vandbræt
Skråtstillet bræt monteret under gavltrekantens bræddebeklædning, der modvirker at vandet løber ned af væggen.
Se også:
Vandlagring
Opbevaring af træstammer i et vandlager, f.eks. en sø, for at opretholde træfugtigheden og for at undgå nedbrydning og insektangreb før opskæring. Ordet anvendes også om træstammer, der oplagres på land og overrisles med vand med samme formål.
Vandnot
Det samme som vandnæse.
Se også:
Vandnæse
Fremspring, der hindrer vandet i at løbe ned ad muren.
Vandret
Træ kan være i lod og vage - lodret og vandret.
Se også:
Vandrille
Det samme som vandnæse.
Se også:
Vange
Planke til siden af en trappe, i hvilket trinene indstæmmes.
Se også:
Vankant
Vankant er betegnelsen for de skrå kanter på ikke kantskåret træ, der således stadig fremtræder med noget af den naturlige træoverflade.
Se også:
Vanris
Puder af småkviste, der vokser ud på stammen.
Varighed
Træarters naturlige holdbarhed overfor udefra kommende på virkninger.
Vårved
Ved, der dannes i den første del af vækstperioden i foråret (forårsved). Modsat høstved.
Vaskebræt
Fagudtryk for krumme gulvbrædder.
Vaterpas
Måleinstrument til kontrol af om emner er i lod og vage (lodret og vandret).
Se også:
Ved
Træ består af ca. 50 % kulstof, ca. 43 % ilt, og ca. 6 % brint, samt ca. 1 % kvælstof, mineraler, organiske og uorganiske bistoffer. I vækstlaget og i det aktive splintved dannes cellulose, hemicellulose, lignin, stivelse m.m.
Vedtag
Tag bestående af 2 lag kløvede brædder i én på to lægning.
Vegne
Et søm, der går gennem brædder, bukkes og drives ind i træet igen.
Vejrgrånet træ
Ved vejrgrå farve forstås misfarvninger, der fremkommer på udendørs træoverflader bl.a. ved lysets, luftens og støvpartiklers indvirkning.
Se også:
Vejrpåvirkning
Vejrgråning.
Se også:
Veksel
Bjælke, der spænder mellem gennemgående bjælker (eller spær) og selv understøtter bjælker (eller spær).
Se også:
Vekselbjælke
Se veksel.
Se også:
Venstredør
Dør, der har hængslerne siddende til venstre side, set fra den side af døren, som åbner ud mod én.
Se også:
Vimmelskaft
Et gammelt borsving af træ. Strøget i København er opkaldt efter dette, idet det havde samme facon inden branden i 1728.
Vimmer
Udseende af træoverflade pga. bølget vækst
Se også:
Vimret vækst
Bølget vækst
Se også:
Vindbræt
Det samme som sternbræt.
Se også:
Vindeltrappe
Trappe med krumme for- og bagvanger og skæve trin. Kaldes ofte spindeltrappe.
Se også:
Vindridse
Revne, der fremkommer i bjælken i træ ved udtørring.
Se også:
Vindskede
Bræt til afslutning af tagbeklædning ved tagflades afslutning ved gavl
Vindskæv
Træ, der har kastet sig, trukket sig krumt og skævt, så fladens dele ikke ligger i samme plan.
Se også:
Vindskævhed
Se vridning.
Se også:
Vindueskarm
Den karm, der er indsat i vinduesåbningen i en bygning, og hvori vinduesrammerne monteres.
Vindueskrog
Krog, hvormed et vindue holdes lukket eller åbent.
Vinduesplade
Den plade, der invendig tilsættes underkarmstykket i et vindue.
Vinduesplanke
Planke anbragt over et vindue i den inderste del af en facademur.
Vinduespost
Stolpe mellem vinduesrammerne.
Vinduesramme
Den ydre begrænsning af den gående del af et vindue.
Vindøje
Type vindue.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.