Søgeresultater

Alle ord i ordbogen er ordnet alfabetisk. Tryk på et bogstav nedenfor og få vist alle ord der begynder med
bogstavet, fx A.

Oversigt: V

Vinkelbånd
Det samme som hjørnebånd.
Vragbræt
Ældre udtryk for forskallingsbræt.
Vrangside
Den flade af et bræt el. en planke, der i stammen vender bort fra marven, og som indeholder mest splint; kaldes også bagside.
Se også:
Vredet vækst
Fiberforløb, der er drejet skrueformet omkring stammeaksen.
Se også:
Vregbræt
Ældre udtryk for forskallingsbræt.
Vrider
Beslag til fastholdelse af lette, gående bygningsdele i lukket position.
Se også:
Vridning
Ved vridning eller vindskævhed forstås, at et firskåret træemne er vredet om sin længdeakse, således at et hjørne i én side afviger fra de fire hjørners fælles plan.
Se også:
Vægpanel
Træbeklædning på væg.
Vækstfejl
Se uregelmæssig vækst.
Vækstring
Det samme som årring.
Se også:
Værk
Optrevlet tovværk (hamp) til anvendelse ved kalfatring.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.