Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Afbindingsjern
Et svært stemmejern.
Afbindingsplads
Tømmerplads, hvor trækonstruktioner samles, forinden de anbringes i bygningen.
Afsats
Vandret gulvflade mellem en trappes enkelte løb. Det samme som repos.
Se også:
Afskråning
Bjælke med skrå endeflade.
Afspærringstræ
Se blindtræ
Se også:
Afstandsliste
Liste, der monteres mellem undertag og taglægter for at sikre afstand mellem lægter og undertag.
Afvalmet
Det samme som Valm.
Se også:
Afvalmet tag
Tag med valm.
Se også:
Agterrigel
Sargstykke mellem agterstafferne på en stol.
Agterstaf
Den bageste, opstående del af en stol. To agterstaffer danner ryg og ben.
Se også:
Anilin
Farvestof, der kan opløses i vand, sprit eller olie. Bruges bl.a. til bejdse og under polering.
Anker
Beslag af jern til etablering af forbindelse mellem bjælkelag og murværk.
Ankerbolt
Jernkrampe, hvormed mur og tømmerværk i en bygning forbindes, fæstes og styrkes.
Se også:
Anslag
Den kant af en dør- eller vindueskarm, som dørblad eller vindue lægger an mod ved lukning.
Anslagsfals
En fals, f.eks. i en dørs rammetræ, der udgør anslag for en dør.
Se også:
Anslagsjern
Metalprofil, som f.eks. en dør lukkes mod.
Se også:
Anslagsliste
Det samme som anslag.
Se også:
Anverfer
Beslag, anbragt på en vinduesramme, der fastholder denne i lukket position til en stjerthage på karmen.
Se også:
Arkade
En enkelt bue eller en række buer båret af søjler eller piller.
Armlæn
Sidestykke på stol eller sofa til at hvile armene på
Se også:
Armstykke
Det samme som armlæn.
Se også:
Armstød
Det samme som armlæn.
Se også:
Ås
Vandretliggende tømmer, der spænder i et tagværks længderetning, og som bærer tagbeklædning.
Asfaltpap
Tagpaptype.
Badstue
Det samme som sauna.
Se også:
Bagkant
Kant af flade- eller rammestykke, der vender bagud.
Bagkantliste
Liste, monteret i overgangen mellem bordplade og væg.
Se også:
Bagrigel
Det bageste rammestykke mellem agterstafferne på en stol, på hvilket sædets bageste del hviler.
Se også:
Bagtrappe
Trappe i bagsiden af et hus; ofte køkkentrappe.
Bagvange
Den del af trappevangen, der bærer trinene ved væggen. Det samme som Indervange.
Balkon
En uoverdækket udbygning af en etage.
Baluster
Søjle i rækværk eller gelænder.
Balustrade
Rækværk på en balkon eller trappe; Består af små søjler (Balustre) f.eks. af træ.
Se også:
Beklædning
Betegner påsatte overflader, f.eks. af træ, på vægge og lofter.
Belægning
Betegner overflader, der lægges på gulve, f.eks. trægulve.
Beslag
Hængsler, låse m.m.
Se også:
Besætning
Tilbehør til dørgreb eller låsecylindere. Typisk besætning til et dørgreb er rosetter.
Bildet
Udhuggede riller i trappetrin. Skal forhindre, at man glider.
Bindbjælke
I bindingsværk en loftsbjælke, der går på tværs af huset fra langside til langside og "binder" de to modstående stolper sammen.
Bindebjælke
Bjælken, som holder stolper sammen i en bindingsværkskonstruktion.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.