Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Bindig
Betegnelse for to bygningsdele, hvis overflader ligger i samme plan.
Se også:
Bindingstræ
Et stykke tømmer, der bruges til binding.
Se også:
Bindingstømmer
Tømmer til binding.
Se også:
Bindingsværk
Bærende bygningskonstruktion bestående af lodrette og vandrette tømmerstykker suppleret med skråtstillet afstivende tømmerstykker.
Bindt
Et spærfag med hanebånd.
Se også:
Bindt rejsning
Et led i bindingsværkshuset bestående af to overfor hinanden stående stolper og den bindbjælke, der holder sammen.
Se også:
Bislag
Uddybning foran indgangsdør.
Bjælkeanker
Jernanker, hvormed bjælkerne i et hus forbindes med murværket.
Se også:
Bjælkehus
Hus, der er opført af tømmer.
Se også:
Bjælkelag
Planker eller tømmer, som vandret adskiller to etager i en bygning.
Blad
Udskæring i endetræet, der danner den ene af to dele i en bladsamling.
Bladhængsel
Hængsel med 2 blade.
Bladning
Overlappende træsamling.
Se også:
Bladsamling
Overlappende længdesamling af tømmer (som regel vandret). Hjørnesamling ved snedkerarbejde.
Blindgulv
Tidligere: Groft tilvirket gulv, hvorpå den endelige gulvbelægning lægges. I dag: Undergulv.
Se også:
Blindkarm
Karm, der anvendes f.eks. i en skillevæg, hvortil den egentlige karm fastgøres. Er skjult, når væggen er færdig.
Se også:
Blindsarg
Del af understel til bord, der er usynlig på det færdige bord.
Se også:
Blindtræ
Kaldes også afspærringstræ. Roligt træ, oftest gran eller andet nåletræ, opskåret i lameller eller blokke og sammenlimet. Anvendes som indlæg i møbelplader, så de bliver stabile.
Blokhus
Det samme som bjælkehus.
Se også:
Blokhusbræt
Høvlet bræt med fer og not, hvor forsiden er buet.
Bloksav
Maskinsav med et vandret liggende blad. Anvendes til skæring af blokke og kævler.
Blændgulv
Det samme som blindgulv.
Se også:
Blændkarm
Det samme som blindkarm.
Se også:
Bolteforbindelser
Samling af trækonstruktioner med bolte (bræddebolte) og evt. bulldog beslag.
Se også:
Borelære
Skabelon for boring af huller.
Se også:
Brandkam
Den del af en brandmur, der rager op over en tagflade.
Brandkamserstatning
Konstruktion i tagfladen, som forhindrer brandspredning på samme måde som en brandkam.
Se også:
Brandmur
Mur, der danner brandskel.
Bryst
Anlægsflade i samling.
Brystningsbræt
Bræt, der anbringes på væggen som delingsled mellem to farvebehandlinger.
Brystningspanel
Bræt/eller plade, der er samlet med en vinduesplade.
Brystpanel
Vægpanel, hvis højde svarer til vinduernes brysthøjde.
Bræddebeklædning
Vægbeklædning af brædder.
Bræddebolt
Bolt med fladt hvælvet hoved og kvadratisk hals.
Brædder
Savskårne rektangulære emner, hvor tykkelsen er ≥ 19 mm og < 50 mm, og hvor bredden er ≥ 75 mm.
Bræddeskillerum
Det samme som bræddevæg.
Se også:
Bræddeskillevæg
Det samme som bræddevæg.
Se også:
Bræddevæg
Væg af to eller flere lag brædder.
Brækjern
Det samme som koben.
Se også:
Bufobricka
Samleplade med riflet overflade.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.