Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Lyskasse
Åbning foran et kældervindue.
Lysmål
Længden og bredden på den glasflade i et vindue/dør som lyset kan trænge igennem.
Lysning
Det samme som dørhul.
Se også:
Lysningspanel
Panel, der sidder invendig i en vindues- eller døråbning. Dækker den del af muren som karmen ikke kan dække.
Læden
Gammelt dansk udtryk for tagrem, der sammenholdt de jordgravede stolper i de tidligste bindingsværksgårde.
Lægte
Lægter er rektangulære emner med tværsnitmål fra 25x50 mm til 50x75 mm.
Lægteafstand
Afstand fra overkant lægte til overkant lægte målt i lægternes plan.
Se også:
Længdeforbindelse
Træsamling i længden.
Se også:
Løb
Den del af en trappe, der forbinder to reposer.
Se også:
Løs fer
Træliste til sammenføjning af brædder eller planker med to sammenstødende noter.
Se også:
Løs fjer
Det samme som sløjfe.
Se også:
Løsholt
Tværlægte, tværplanke mellem stolper.
Målestok
F.eks. metermål.
Se også:
Mållægte
Lægte, forsynet med mærker til opstregning, som regel savsnit, der angiver en bygnings hovedmål.
Mansardspær
Spærfag i et mansardtag.
Se også:
Mansardtag
Tag med stejle sider, afsluttet med tag med lav rejsning.
Se også:
MDF-plade
Plademateriale fremstillet ved sammenpresning af fine, tørre træfibre ved høj temperatur tilsat lim.
Mellemlægte
Lægte monteret som mellemunderstøtning af tagplader.
Meter
Måleenhed; 1 meter skrives 1 m. 1 m = 100 cm.
Metermål
Mål på én eller flere meter.
Mezzanin
Lav etage, der er indskudt mellem to andre, som regel mellem stueetagen og første sal.
Midterpost
Det samme som lodpost.
Se også:
Millimeter
Måleenhed; 1 millimeter skrives 1 mm = 1/1000 meter.
Muranker
Jernbeslag, der forbinder en træbjælke med dens understøttende murværk.
Se også:
Murlægte
Det samme som murrem.
Se også:
Murrem
Et stykke tømmer, der ligger på en mur og danner vederlag for bjælkelaget.
Mægler
Forlængelse af en trappes hovedstykke til håndlistens underside.
Mæglerstykke
Den buede forbindelse mellem den op- og nedadgående forvange af en trappe.
Se også:
Mæglersøjle
Søjle ved foden af trappen, i hvilken trapperækværket gøres fast.
Mønning
Det samme som tagryg.
Se også:
Mørtelfals
En fals i et karmstykke, der fastholder mørtelfugen.
Se også:
Nåddefuge
Fuge i et trægulv, udført i kontrastfarve med træliste, fugemasse eller gummiliste.
Se også:
Nagle
Samle med trædyvle.
Se også:
Naglesamling
Samling mellem flere stykker træ fastholdt af dyvler (Nagler).
Se også:
Näver
Svensk udtryk for birkebark. Brugtes før i tiden som underlag for græstørvtag.
Nedkæmmet
Tværstillede bjælker, samlet med en enkelt kambladssamling. Se Bladkam.
Normalfag
Den almindelige størrelse på et fag i et hus.
Not
Rille eller fure i træ. Stykke, oftest i kanten, hvori en fer i et andet træstykke passer.
Notbuk
Svær tømmerbuk, som er afstivet med planker i længderetningen og i den ene ende forsynet med en opadvendt spids.
Notkam
Tap, der passer til en not.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.