Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Nottap
Tap, hvis længde og tykkelse svarer til den not, hvori den skal indsættes.
Se også:
Nøglehul
Hul, hvorigennem nøglen indføres i låsen.
Nøgleskilt
Beslag om nøglehullet.
Omvendt listedækning
Lodret bræddebeklædning, hvor mellemrummet mellem to lister dækkes af et bræt. Se Listedækning.
Se også:
Opsadlet trappe
Trappe, hvor trin og stødbrædder hviler ovenpå vangerne eller på udskæringer i opklodsninger påsat vangerne.
Se også:
Opsavningsmål
Det samme som opskæringsmål.
Se også:
Opskalk
Planke, kile, der lægges langs foden af spærene på en bygning, hvorved tagstenene hæves, så de kan nå ud over tagrenden.
Se også:
Overfald
Form for lukketøjsbeslag.
Overfals
Fals på ramme, der giver anslag mod vindueskarm og/eller post.
Overfalsning
Anvendes, hvor et rammestykke i en dør falses over et tilsvarende rammestykke i en anden dør.
Overkarm
Det øverste karmstykke i et vindue eller en dør.
Overkarmstykke
Øverste, vandrette karm i en dør eller vindue.
Overkarmtræ
Det øverste stykke karmtræ i en vindueskarm.
Overligger
Bjælke over en åbning.
Overskramning
Krydssamling, hvor to tømmerstykker sammenlægges korsvis i ret eller skæv vinkel, så over- og underside er bindige.
Se også:
Påforing
Påsætning af liste, lægte eller planke for at øge tykkelsen af et træstykke.
Palisade
Væg af rund eller firkantet tømmer.
Panel
Træbeklædning på væg.
Parketgulv
Gulvbelægning, bestående af korte stave af hårdt træ, der lægges på et undergulv af brædder eller træplader. Parketstavene limes eller sømmes oven på et undergulv, så de danner mønstre.
Parketstav
Træstykke (stav), som regel med not i den ene ende og kant og fer i den anden ende og kant.
Se også:
Paskvil
Beslag, til fastholdelse af en dør i lukket position, bestående af et greb, anbragt i dørbladet, der ved drejning driver riglet i dertilhørende huler i over- og underkarm.
Pergola
En søjlegang, hvor de tre sider er åbne, f.eks. konstruktion af træstolper med bærende overliggere, hvorom planter kan slynge sig.
Pianohængsel
Hængsel af messing, der anvendes til møbler m.v. Leveres i metermål.
Pigment
Uopløseligt farvestof til maling og træbeskyttelsesmidler.
Pignolhængsel
Taphængsel, der anvendes til tunge døre og portfløje.
Pinolhængsel
Hængsel bestående af en aksel gennemgående i hele højden, der er fæstnet til en dør- eller portfløj.
Plankedør
Dør lavet af planker.
Se også:
Plankegulv
Gulv, fremstillet af planker. Bruges også om brede bræddegulve.
Se også:
Plankelåge
Se plankedør.
Se også:
Planker
Planker er savskårne rektangulære emner, hvor henholdsvis tykkelsen er ≥ 50 mm og bredden ≥ 75 mm.
Plankeværk
Udendørs væg af brædder eller planker opsat på stolper og løsholter.
Se også:
Platliste
Liste, anbragt på et trappetrins underside, som anlæg for stødtrinet.
Se også:
Pløjet bræt
Bræt med fer og not.
Se også:
Polering
Påføre det færdigpudsede træ politur eller voks, så træet derved får glans.
Se også:
Politur
Schellak, opløst i sprit; anvendes til lakering og polering af træ.
Pore
Lille hårfin rørformig åbning i træets ved.
Portstabel
Portbeslag.
Se også:
Post
Stiver, stolpe.
Posttap
Tap foroven el. forneden på en post.
Profilbræt
Beklædningsbræt med fer og not, samt eventuel yderligere profilering af den synlige overflade.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.