Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Propning
Indsætte træpropper i huller eller fuger.
Pudseklods
Klods til pudsning, hvorom der er lagt sandpapir.
Pudseramme
Det samme som forsatsramme.
Pulttag
Tag med ensidig hældning.
Pyramidetag
Tag, der har form som en pyramide.
Pæl
Staves også pægl; Gammelt rummål = 1/4 liter (4 pæl = 1 pot ; nøjagtig = 0,96612 l.).
Rafte
Ung afkvistet træstamme med bark. Anvendes f.eks. til naturhegn.
Ramme
Den del af en dør eller vindue, der omslutter fyldning eller glas, f.eks. vinduesramme. Rammen kan udføres som fast ramme, dvs. at rammen ikke kan åbnes, eller som gående ramme, rammen kan åbnes.
Se også:
Rammedør
Dør bestående af en ramme med fyldninger.
Rammedør
Dør opbygget af en træramme med fyldning.
Rammestykke
1. Træstykke til f.eks. en dørramme. 2. Det vandrette bjælkelag i bindingsværk, hvori stolperne er samlet foroven.
Rammetræ
Træ, der indrammer fyldingerne i en dør.
Se også:
Ranke
Skråstiver i bindingsværk.
Se også:
Regnbræt
Det samme som vandbræt.
Se også:
Rejsebom
Lodrette søjler i et stillads.
Rejsehøjde
Den højde, en bygning har fået, inden tagkonstruktionen sættes op (rejses).
Rejsning
1. En tagflades hældning. 2. Opstilling af bærende tømmerkonstruktion.
Rem
Vandret gennemgående træstykke, der forbinder stolper i en bindingsværks- eller træskeletkonstruktion. Fodrem-toprem, eller bærer en overliggende trækonstruktion.
Rendejern
Bøjle af (forzinket), varmgalvaniseret jern, fastgjort i lægter, til bæring af tagrende.
Rendestift
Beslag til inddrivning i væg til fastholdelse af nedløbsrør.
Repos
Gulvflade for enden af et trappeløb.
Revle
Træstykker, som påskrues plankerne/brædderne eller som på den ene side er tilskåret med en svalehale, der passer ned i en tilsvarende udskæring i plankerne (mest i ældre konstruktioner).
Se også:
Revledør
Planke- eller bræddedør sammenholdt af tværgående og skrå revler på bagsiden.
Ribbe
Træstykke, der lægges på tværs af andre og fastholder disse. Kan være lige eller buet.
Rideplanke
Vandret drager, der i stillads spænder mellem rejsebomme.
Rigel
1. Låsetunge. 2. Vandretliggende tømmer i bindingsværk.
Se også:
Rumpestabel
Et beslag til vinduer, som monteres som ophæng for vinduesrammen.
Se også:
Rundstaf
Udadbuet profil.
Se også:
Rundstok
Liste, hvis profil er cirkelformig.
Rustikbrædder
Savskårne brædder med fer og not.
Se også:
Rustikpanel
Panel af rustikbrædder.
Se også:
Rygning
Det samme som tagryg.
Rækværk
Værn opsat på altaner for at forhindre nedstyrtning.
Se også:
Sadel
1. Tømmersamling mellem et skråtstillet stykke tømmer, der skal ligge på tværs af et vandret stykke tømmer. 2. Stol, hvorpå bjælke eller spær hviler.
Sadeltag
Et tag med to tagflader, der fra rygningen har fald mod to modstående sider.
Saksespær
Spærtype, hvor spærfødderne danner et omvendt V.
Sålbænk
Bræt, stenplade eller metalprofil, der monteres under vinduernes underkarm for at føre det nedstrømmende regnvand bort fra muren.
Se også:
Sammenbladet
Samling i tømmerkonstruktioner, således at det ene tømmerstykke er indfældet i det andet - i forlængelse af det eller i siden af det.
Se også:
Sammenbladning
Trækonstruktion, hvorved to stykker træ skæres ind i hinanden, med et blad enten lige eller skråt.
Se også:
Sammennotet
Brædder samlet med fer og not.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.