Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Sammepløjet
Brædder samlet med fer og not.
Sandliste
Det samme som fejeliste.
Se også:
Sarg
Den del af et bord, hvorpå bordpladen og som forbindes til bordbenene.
Se også:
Sauna
Det samme som badstue
Se også:
Savbuk
Stativ, hvor brænde lægges under savning.
Se også:
Savsmuld
Træaffald fra savning.
Savsnit
Det samme som savspor.
Se også:
Savspor
Betegnelse for den rille, der fremkommer i et stykke træ under savningen.
Se også:
Shellak
Voksholdig harpiks.
Sidekarm
Det karmstykke som danner siderne i et vindue eller en dør.
Sidekarm
Lodret karm i dør eller vindue.
Sideramstykke
Den lodrette del af en vinduesramme.
Se også:
Sidevange
Sidestykke i en trappe, hvori trappetrinene er indstæmmet.
Sinkning
Hjørneforbindelse af to stykker træ, samlet med skrå tappe i tilsvarende skå huller.
Se også:
Skabelon
Kaldes også Ko eller Lære. Bruges som form eller model for en træsamling.
Skalk
1. Forlængelse af et spærs nederste ende for at bringe tagdækningen ud over gesimsen; 2. Kileformet påforing oven på vandrette bjælker så der dannes fald på flade tage.
Se også:
Skibsfuge
Se nåddefuge.
Se også:
Skibsgulv
Bræddegulv med en kontrastliste eller en sort elastisk fuge imellem de enkelte brædder.
Skifte
Overskåret spær, der støtter sig til grat- eller kelspær.
Skiftespær
1. Overskåret spær, der støtter sig til grat- eller kelspær. 2. Spær, der går fra tagfod til grat, eller fra kip til kel).
Se også:
Skillerum
Det samme som skillevæg.
Se også:
Skillerumslægter
Lægter, som normalt ikke er styrkesorteret, og med mål mindre end taglægter.
Se også:
Skillevæg
Væg mellem to rum.
Skjult sømning
Det samme som fordækt sømning.
Se også:
Skoddehvirvel
Beslag til fastholdelse af skodde i åben position.
Skoddeoverfald
Beslag til fastholdelse af skodde i lukket position.
Skorstenshammer
Træoverligger over åbent ildsted.
Skrå tap
Samling af to stykker tømmer, der i samme plan, mødes i vinkel.
Skråbånd
Se revle.
Se også:
Skramning
Se overskramning.
Se også:
Skrårevle
Det samme som revle.
Se også:
Skråstiver
Stål- eller træstang til afstivning af bygningsdele i byggeperioden
Se også:
Skråstræber
Det samme som skråstiver.
Se også:
Skråt hageblad
Vandret længdesamling af tømmer.
Se også:
Skråt stød
Skrå, stump skæringsflade mellem to i forlængelse af hinanden liggende stykker tømmer.
Se også:
Skrotrende
Afløbsrende i kelen mellem to tagflader.
Skrueforbindelser
Samling af trækonstruktioner med franske skruer, alm. skruer, lange skruer.
Skudrigel
Beslag til fastholdelse af dør, vindue eller port i lukket position.
Se også:
Skunk
Rum, begrænset af skrå tagflade, overside dæk og en væg mellem disse.
Skunkstolpe
Stolper mellem dæk og spær.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.