Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Skunkvæg
Væg mellem en skrå tagflade og et gulv.
Se også:
Skureliste
Liste, der dækker revnen mellem bordplade og væg.
Skyderigel
Det samme som skudrigel.
Se også:
Skydevindue
Vinduesramme, der kan skydes op eller ned foran eller bag ved en anden ramme.
Skyggeliste
Lille rektangulær dækliste i overgangen mellem loft og væg.
Slå
Lukketøj.
Slagliste
Liste, der standser en dør eller et vindue i en bestemt stilling.
Slibeklods
Klods af kork eller træ, om hvilket sandpapiret lægges under afpudsningen af træet.
Slibelærred
Lærredsbånd, med en belægning af et slibemiddel.
Slidkant
Forstærkning af f.eks. et trappetrin.
Slidkrampe
Glidebeslag monteres en forsatsramme, som glidebeslag for en forvrider.
Se også:
Slidlag
Øverste lag på et gulv.
Slidsning
Samlingsmetode for to på hinanden vinkelretstående stykker træ.
Slutblik
Beslag med huller passende til låsens rigle og falde, indstemt i fals i dørkarm, til fastholdelse af dørbladet.
Se også:
Slyngværk
Ældre vandretliggende tømmerkonstruktion, hvorpå fundamentet til bygning lægges.
Sløjfe
Træliste, indlagt i noter til sammenføjning af brædder eller plader. Kaldes også løs fer.
Sløjfning
Samling af to notede trædele med en fer, der f.eks. limes ind i begge noter.
Se også:
Smalflade
Det samme som smalside.
Se også:
Smig
Plan flade, der ikke danner en ret vinkel med den tilstødende flade.
Sokkel
1. Fodstykke. 2. Den nederste del af muren. Se fundament.
Se også:
Solbænk
Det samme som sålbænk.
Se også:
Spån
1. Høvlspån. 2. Træstykker, kløvet eller savet, der bl.a. bruges til tagdækning (tagspån).
Se også:
Spandrigel
Løsholt over en dør.
Spansk væg
Væg, der som regel hverken når loft eller gulv.
Spåntag
Tag af tagspån.
Se også:
Sparkeplade
Beskyttelsesplade, f.eks. på dør.
Spidsklamme
Klemhage, hvormed tømmer kan sammenholdes.
Se også:
Spige
Stort søm, 125 mm eller større.
Spindeltrappe
Det samme som vindeltrappe.
Se også:
Spredt forskalling
Se forskalling.
Se også:
Sprosse
1. Liste, der opdeler et glasfelt i en ramme. 2. Tværliste i en stige. 3. Gitterstang, baluster.
Se også:
Sprossesamling
Det samlingspunkt hvor to sprosser mødes.
Sprængt væg
Fritspændende bindingsværksvæg
Sprængværk
Tømmerkonstruktion til understøtning af bjælkelag.
Spændrigel
Tømmerstykke i hængeværk.
Spær
Tagkonstruktion, der bærer undertag, lægter og tagbeklædning.
Spærfag
Afstanden mellem to spær (fag).
Spærfod
Den samling af spæret, der hviler på murremmen.
Spærhoved
Se spær.
Se også:
Stabel
Den del af stort porthængsel som monteres på muren.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.