Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Sværtlægte
Ældre udtryk for skrålægte til afstivning.
Svømmende trægulv
Trægulv, der limes sammen og udlægges løst på et glidelag.
SWP-plader
Krydsfinérlignende plademateriale i mindst 3 lag, hvor hvert krydsende lag består af tynde, sammenlimede brædder.
Søm
Trådstift med stort hoved.
Sømbeslag
Beslag af forzinket stål med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer eller planker i trækonstruktioner.
Se også:
Sømforbindelser
Samling mellem to eller flere trædele, der udføres ved sømning direkte gennem trædelene eller ved hjælp af påsømmede metalplader (sømplader) eller metalbeslag (sømbeslag).
Se også:
Sømplader
Plane, forzinkede stålplader med sømhuller. Anvendes til samling af tømmer og planker til trækonstruktioner med søm eller skruer.
Tagås
De planker, som hviler på hovedspærene.
Tagbjælke
Bærer tagbeklædning og/eller lægtelag.
Tagbjælkelag
Spærkonstruktion udført af bjælker, bjælkelag.
Tagfod
Den samlede konstruktion, hvor spærene, hviler på muren inkl. udhæng.
Taglægter
Styrkesorterede lægter i mindst styrkeklasse C18, CE-mærket og med dimension som lægter. Normallægten er 38x73 mm.
Tagrejsning
Vinkel på taget.
Tagrem
Se murrem.
Se også:
Tagryg
Den øverste del af et tag indbefattet rygningen eller mønningen - stedet, hvor to modsat skrånende tagflader mødes.
Se også:
Tagrytter
Lille tag over det egentlige tag på en bygning.
Tagskæg
Den nederste del af taget, der rager ud over husmuren og leder tagdryppet væk fra den.
Tagspån
Savskåret, kløvet eller høvlet træspån.
Tagspær
Se spær.
Se også:
Tagstol
Tømmerkonstruktion til understøtning af tagkonstruktion.
Tagudhæng
Se udhæng.
Se også:
Tagværk
Spær med lægter og tagbeklædning.
Tandplader
Plane, forzinkede stålplader med udstansede tænder til samling af trædele, primært i spærkonstruktioner.
Se også:
Tandpladespær
Træbaserede gitterspær samlet med tandplader.
Se også:
Tang
Planke eller bræt, der, i en ret eller skrå vinkel, fastgøres på begge sider af flere stykker tømmer, der skal sammenholdes.
Tap
Del af tømmersamling, der passer til et hul, svarende til tappens størrelse.
Tapforbindelse
Tømmersamling, hvor tap i endetræet på et tømmerstykke låses i hullet på et andet tømmerstykke med en tværgående dyvel. Bruges, hvor to tømmerstokke mødes vinkelret eller skråt i samme plan.
Se også:
Taphul
Hul til en tap.
Tapning
Samling af to stykker træ med ét eller flere huller og tilsvarende tapper.
Se også:
Tapsamling
Træforbindelse ved tapper eller svalehaler.
Se også:
Tapstykke
Det stykke træ, hvori der laves én eller flere tapper.
Taskekvist
Kvist, hvor tagfladen er løftet i vejret op over kvistens forramme.
Tavl
Udfyldning i bindingsværkskonstruktion.
Terrændæk
Betonlag på isolering og dræn.
Se også:
Tilsætning
Bræt eller panel, opsat mod en dør- eller vindueskarm, således at hele lysningen er dækket i hele murens tykkelse.
Tjæret værk
Materiale som fremkommer ved opplukning af tovværk eller fremstilles af korte blår, som efterfølende tjæres. Bruges som isolerings- og tætningsmateriale mellem karme og murfalse.
Se også:
Tomme
Ældre dansk længdemål; 1 tomme = 1/24 alen = ca. 2,5 cm = 25 mm.
Tommestok
Målestok; tidligere med tommemål; nu med mål i centimeter/millimeter.
Se også:
Toprem
Se rem.
Se også:
Trappe
Forbindelsesled mellem etagerne i et hus.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.