Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Trappeafsats
Det samme som repos.
Se også:
Trappebolt
Bolt med rektangulær møtrik, der forbinder trappens hovedstykke eller mægler med trappens forvange.
Trappeløb
En trappes længde defineret som et uafbrudt trappeparti mellem to afsatser (reposer)
Se også:
Trappetrin
Se trin.
Se også:
Trappevange
Planke i siden af en trappe, hvori trappetrinene er indstæmt.
Trempel
Lav trækonstruktion opført på ydermuren mellem det øverste bjælkelag og tagværket for at give mere plads i tagetagen og mindre skråvæg.
Trempelstol
Trækonstruktion, der virker som trempel. Ofte udført på spær.
Se også:
Trempelværk
Se trempel.
Se også:
Trimpel
Det samme som veksel.
Se også:
Trin
De vandretliggende dele af en trappe.
Se også:
Trinbredden
Trinets fulde længde, inklusive den indstemte del. Måles vinkelret på trappens ganglinie.
Trinddybden
Bredden af et trin, som kan betrædes. Måles parallelt med trappens ganglinie.
Trinforkant
Det lodrette stykke af et trin, der vender ud mod trappens synlige del.
Trinfremspring
Stykke af et trin, som er placeret mellem trinforkant og stødtrin.
Trykimprægnering
Metode til rådbeskyttelse af træ. Udføres med vandige kemiske midler, der føres ind i træet med vekslende vakuum og tryk i imprægneringstanke.
Træbejdse
Se bejdse.
Se også:
Træbeskyttelse
1. Beskyttelse af træ mod misfarvning og nedbrydning, f.eks. mod råd, svamp og insektangreb. 2. Fællesbetegnelse for kemisk konstruktiv beskyttelse.
Træbeskyttelsesmiddel
Fællesbetegnelse for kemiske midler til beskyttelse af træ mod misfarvning og nedbrydning.
Træbeton
Plademateriale af træuld opslemmet i cement og presset til plader.
Se også:
Træbjælkelag
Bjælkelag udført af planker, tømmer eller limtræ.
Træfiberplade
Plademateriale fremstillet ved sammenpresning af rene, fugtige træfibre ved høj temperatur uden lim.
Træforbindelser
Samlingsmetoder for trækonstruktioner.
Trænagle
Et cylinderformet træstykke, ofte af en hård træsort, hvormed to eller flere stykker træ samles.
Træskelet
Vægkonstruktion af planker.
Trætjære
Tyndtflydende tjære, der udvindes af træ ved opvarmning.
Trætørring
Tørring af træ ved lufttørring eller ovntørring.
Træuld
Smalle træspåner, der benyttes som indpakning og til pladematerialer.
Se også:
Tværbjælke
Bjælke, der ligger vinkelret på længderetningen i et hus.
Se også:
Tværforbindelse
Se tværbjælke.
Tværpost
Det vandrette karmstykke, som deler et vindue.
Se også:
Tværskillerum
Skillevæg, der står vinkelret på en bygnings facade.
Se også:
Tysker
Blære i finér pga. manglende limforbindelse med underlaget.
Tærskel
Se dørtrin.
Se også:
Tætningsliste
Liste til tætning af døre og vinduer. Kan udføres i mange materialer, f.eks. gummi, pvc og træ.
Tømmer
Savskårne emner, hvor hvert sidemål er ≥ 75 mm. Benævntes tidligere heltømmer. Heltømmer harkvadratisk eller næsten kvadratiske tværsnit, og største side må højst være en tredjedel større end mindste side.
Tømmerforbindelse
Samling mellem to eller flere stykker tømmer.
Tømmerkonstruktion
Forbindelse af tømmer.
Se også:
Tømmersamling
Se tømmerforbindelse.
Se også:
Tøndehvælving
Overdækning, hvis form er en del af en cylinder, og hvis vederlag er parallelt med frembringerne.
Udhæng
Afslutning på tag, hvorved spærene går uden for ydermuren i en bygning.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.