Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Udhængsbrædder
Beklædning på udhængets underside.
Udhængsspær
Yderste spær i gavl bag vindskeden.
Udladning
Det sykke, som gesimsen på en bygning går ud over "ren mur".
Udtrin
En trappes øverste trin, som ligger i samme vandrette plan som gulv- eller reposoverside.
Udveksling
Tømmerstykke, som spænder mellem bjælker eller spær, to fag eller mere, og som understøtter de mellemliggende bjælkers eller spærs ene ende.
Undergulv
Gulv, der danner underlag for den endelige gulvbelægning.
Se også:
Underkarm
Det underste stykke karmtræ i et vindue eller en dør.
Se også:
Underpløjning
Profilering af bræt med not, hvor underlæben gøres kortere for at sikre tæt samling af brædderne.
Undertag
Fugtsikring af tage i form af beklædning af spærene under tagdækningen.
Valm
Tagflade med fald mod et hus' korte side.
Valmtag
Tag med rygning og fald til fire sider.
Se også:
Vandbræt
Skråtstillet bræt monteret under gavltrekantens bræddebeklædning, der modvirker at vandet løber ned af væggen.
Se også:
Vandnot
Det samme som vandnæse.
Se også:
Vandnæse
Fremspring, der hindrer vandet i at løbe ned ad muren.
Vandret
Træ kan være i lod og vage - lodret og vandret.
Se også:
Vandrille
Det samme som vandnæse.
Se også:
Vange
Planke til siden af en trappe, i hvilket trinene indstæmmes.
Se også:
Vedtag
Tag bestående af 2 lag kløvede brædder i én på to lægning.
Veksel
Bjælke, der spænder mellem gennemgående bjælker (eller spær) og selv understøtter bjælker (eller spær).
Se også:
Vekselbjælke
Se veksel.
Se også:
Venstredør
Dør, der har hængslerne siddende til venstre side, set fra den side af døren, som åbner ud mod én.
Se også:
Vindbræt
Det samme som sternbræt.
Se også:
Vindeltrappe
Trappe med krumme for- og bagvanger og skæve trin. Kaldes ofte spindeltrappe.
Se også:
Vindskede
Bræt til afslutning af tagbeklædning ved tagflades afslutning ved gavl
Vindueskarm
Den karm, der er indsat i vinduesåbningen i en bygning, og hvori vinduesrammerne monteres.
Vindueskrog
Krog, hvormed et vindue holdes lukket eller åbent.
Vinduesplade
Den plade, der invendig tilsættes underkarmstykket i et vindue.
Vinduesplanke
Planke anbragt over et vindue i den inderste del af en facademur.
Vinduespost
Stolpe mellem vinduesrammerne.
Vinduesramme
Den ydre begrænsning af den gående del af et vindue.
Vindøje
Type vindue.
Vinkelbånd
Det samme som hjørnebånd.
Vragbræt
Ældre udtryk for forskallingsbræt.
Vrider
Beslag til fastholdelse af lette, gående bygningsdele i lukket position.
Se også:
Vægpanel
Træbeklædning på væg.
Weatherboard
Profilbræt til facadebeklædning med skrå flade.
Ydervange
Det samme som forvange.
Se også:
Ziehklinge
Tyndt rektangulært stålblad med skærende æg (kant). Anvendelig til afpudsning af træ efter pudshøvling, men før brugen af sandpapir.
Se også:
Æg
Den skarpe del af et skærende værktøj.
Ær
Træart. Det samme som ahorn. "Æren er det fagreste træ i skoven".

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.