Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Bukkehornshængsel
Hængsel der danner et slynget jernbeslag på en dør.
Bulhuse
Huse fra omkring år 1000, hvor lerkliningen blev erstattet af vandrette egeplanker fastholdt i den søjlebærende vægs noter.
Bulldog plade
Cirkulær eller kvadratisk samleplade med ombukket skarp kant eller tænder, der kan presses ned i træoverflade for fastholdelse.
Bulplanke
Det samme som bulfjæl.
Se også:
Bundkarm
Nederste karm i et vindue eller en dør. Ved døre, det samme som dørtrin, tærskel eller bundstykke. Ved vinduer det samme som underkarmstykke eller underkarm.
Se også:
Bundliste
Nederste glasliste i en vinduesramme.
Bundskinne
Skinne til døre og vinduer, som typisk bruges som anslagsliste.
Se også:
Bundstykke
Den nederste del af et karmparti.
Se også:
Bærebjælke
Bjælke, der f.eks. bærer muren over en dør i et hus.
Se også:
Bæreklods
Klods til opklodsning at termoruder i glasfalse.
Se også:
Bæverhaler
Tagspånstype.
Se også:
Børstetætningsliste
Skinne med lange stive børster til tætning af døre mod gulv. Kan enten skrues fast på dørbladet eller fræses ind i bunden af dørbladet.
Bøsning
Metalforing i f.eks. et hul i træ.
Bøsningsskrue
Skrue som ofte bruges til fastgørelse af cylinderlås.
Celledør
Hul, indvendig dør, hvor hulrummet er udfyldt med cellestruktur af pap.
Cylinder
Del af en lås, hvor nøglen får en cylinder til at dreje rundt og hvorpå små metalstifter falder i hak, og døren kan åbnes.
Se også:
Cylinderlås
Fællesbetegnelse for låse til døre, som er samlet af en låsekasse med påskruet cylinder.
Cylinderring
Dækplade der monteres som afslutning omkring en cylinder.
Se også:
Dampspærre
Damptæt membran eller plademateriale anbragt i en bygningskonstruktion, så tæt på indersiden af husets rum som muligt for at forhindre fugtig rumluft i at trænge ud i koldere konstruktioner, hvor dampen kan kondensere til vand med risiko for, skimmel-, råd- eller svampeangreb.
Se også:
Dannebrogsvindue
Vinduestype med sprodser
Danzigerlås
Type af dørlås.
Dilatationsfuge
Fuge, der opdeler arealer i mindre dele for at undgå revnedannelser, forårsaget af fugt- og eller temperatursvingninger.
Se også:
Dobbelt bræddeskillevæg
Det samme som bræddevæg.
Se også:
Dobbelt fals
To false ved siden af hinanden.
Se også:
Dornforbindelser
Samling af trækonstruktioner med ståldorne som bankes ind i forborede huller i konstruktionen.
Drager
Bjælke, der understøtter bjælkelaget i et loft.
Se også:
Dragerstol
En tømret støttekonstruktion, hvori en drager indgår.
Drageværk
Bjælkelaget under et loft.
Se også:
Drejevindue
Vindue som drejer om en lodret eller vandret akse.
Drypplanke
En kraftig planke med tværsnit som en retvinklet trekant. Indgår i væggen i et bulhus, hvor den sidder nederst over fodremmen, som en slags vandnæse, der tvinger nedadsivende vand ud og bort fra fodremmen.
Se også:
Dryprille
Not i undersiden af en fremspringende bygningsdel, som fungerer som vandnæse.
Se også:
Durchsicht
Det fri areal, i vandret projektion, mellem en trappes løb.
Se også:
Dykker
Søm med lille, rundt eller firkantet hoved.
Dyvel
Kort rundstok (nagle) af træ til samling af trædele.
Se også:
Dækbræt
Bræt monteret på toppen af vindskeden.
Dækliste
Liste, der anvendes til dækning af fuger.
Dækskilt
Det samme som blindplade.
Dør
Indgangsåbning i mur eller væg. Dørhullet kaldes lysningen.
Se også:
Dørblad
Den gående del af en dør.
Se også:
Dørfals
Fals i en dørkarm.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.