Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Dørfjeder
En spiralformet fjeder, der sættes på dør og karm, og som bevirker, at døren lukkes automatisk.
Dørfyldning
Træflade af massivt træ eller træplade, der begrænses af dørens rammestykker.
Dørhul
Kaldes også lysningen.
Se også:
Dørindfatning
Ramme omkring en dørkarm i en mur. Det samme som gerigt.
Se også:
Dørkarm
Ramme af træ, der sidder fast i døråbningen, og hvori døren beslås.
Se også:
Dørkarmtilsætning
Brædder eller træprofil, der indsættes i not i karmtræets indvendige smalflade for at skjule murtykkelsen.
Se også:
Dørplanke
Tømmer til bæring af murværk over indvendig dør.
Dørramme
Ramme af træ, der omslutter dørfyldningen.
Dørtrin
Bundstykke i en dørkarm.
Dørtærskel
Se dørtrin.
Se også:
En på to
Bræddebeklædning, bestående af to lag, hvor de inderste brædder er sat op med mellemrum, der dækkes af det yderste bræddelag.
Se også:
Endekarmtræ
Det øverste og nederste stykke tømmer i en karm.
Se også:
Endetræ
Endetræ fremkommer, når der udføres snit vinkelret på træets længderetning. Modsat Sidetræ.
Enkelt kam
Tømmersamling med notlås mellem tværstillede stykker tømmer, der ikke ligger bindigt.
Se også:
Enkeltvrider
Beslag til forsatsramme. Se vrider.
Se også:
Espalier
Trælister monteret på væg for klatrende beplantning.
Etagedæk
Den samlede konstruktion, der udgør adskillelsen imellem en bygnings etager.
Facade
En bygnings yderside.
Fag
1. Modul i bindingsværk, afstanden mellem bærende stolper. 2. Modul i murede bygninger, bredden af vinduet plus halvdelen af hver af de tilstødende piller.
Falle
Den del af en dørs låsetøj, som ved hjælp af et dørgreb, muliggør dørens åbning.
Se også:
Fals
1. Et retvinklet indsnit langs med kanten af et stykke træ, hvori et andet stykke træ kan skydes ind – falses ind. 2. Retvinklet indsnit i vindueskarm eller dørkarm tjenende som anslag for henholdsvis vindue og dørblad. 3. Ombukket kant, der tjener som støtte for samling, f.eks. af metalplader.
Falsbredde
Bredde på falsen.
Se også:
Falsdybde
Dybde på falsen.
Se også:
Falsmål
Glasmål; længden og bredden på åbningen til en rude i en dørs eller et vindues falsside; modsætning til lysmål.
Se også:
Falsside
Den side, f.eks. af en dør eller et vindue, hvori falsen findes.
Se også:
Fas
Skråt afskrånet kant.
Fast karm
Vindue, der ikke kan åbnes, fordi glasset er monteret i selve karmen.
Favn
Ældre længdeenhed. En favn er 1,883m.
Fejeliste
Trekantliste til dækning af fuge mellem fodpanel eller karm og gulv.
Se også:
Fenderbræt
Bræt opsat vandret på en væg for at afbøde stød og slag.
Fer
Profil, der passer i noten (rillen) på et profileret bræt. Brædder, som har fer på den ene kant og not i den anden, kaldes pløjede.
Finér
Tynd træplade i tykkelse fra 0,5 mm til 2,0 mm. Fremstillet ved knivskæring eller skrælning af træstammer.
Fladlask
Konstruktionsdel, der forbinder to bjælker, der ligger i forlængelse af hinanden.
Se også:
Flammeret
Bræddebeklædning af porte, døre eller - sjældnere - panelværk. Brædderne er skåret sammen, så de danner f.eks. rudemønstre, kvadrater, zigzag-mønstre eller sparrer (omvendte v'er).
Fliganker
Muranker af fladjern, der er skåret op i den ene ende i "flige", der bøjes, så de står vinkelret på skaftet.
Flugt
Emner, der ligger i lige linie.
Flunke
Lodret trekantet væg på en kvist.
Flyverstød
Ikke-understøttet samling af brædder, lægter eller bjælker.
Fløjdør
Dør med to dørblade.
Se også:
Fodblik
Kantliste af zink eller kobber.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.