Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Fodbræt
Det samme som fodliste.
Se også:
Fodliste
Liste eller bræt til beskyttelse af den nederste del af væggen, så åbninger mellem gulv og væg lukkes.
Fodpanel
Det samme som fodliste.
Se også:
Fodrem
Vandret liggende stykke tømmer, hvorpå stolperne i en træskelet- eller bindingsværkskonstruktion står.
Se også:
Fodtræ
Det samme som fodrem.
Se også:
Fodtømmer
Fodrem i bindingsværkskonstruktion.
Se også:
Foldedør
Dør, der foldes til side som en harmonika.
Se også:
Fordakningsliste
Liste, der anvendes til fordakning.
Se også:
Fordækt sømning
Ikke synlig sømning f.eks. af brædder, fastholdt ved sømning i brættets kant.
Se også:
Forfaldningsgrat
Grat, der går fra kippen til en anden grat eller en kel.
Se også:
Forkrøpning
Profillister, der forløber således, at et stykke af listen skydes frem foran det plan, hvori resten ligger.
Forløbne stød
Bræddestød, fordelt over flere bjælker.
Forløbning
Måden hvorpå tømmerets endestykker griber ind i hinanden.
Forramme
Træramme, som i skabe danner forside og anslag for låger.
Se også:
Forrigel
Rammestykke mellem de forreste ben på en stol.
Forsats
Tømmersamling med et kort bryst, der forhindrer udskydning.
Forsatsglas
Glas som monteres direkte på vinduesrammer med kantlister og vridere.
Forsatsramme
Ramme til f.eks. et forsatsvindue eller til inventar, der består af forsatsrammer og løse sider, der passes sammen.
Se også:
Forsatsrude
Det samme som forsatsvindue.
Se også:
Forsatsvindue
Ekstra vindue, der anbringes invendig i en vindueskarm for at isolere.
Se også:
Forskalling
Beklædning af loftsbjælker med forskallingsbrædder, som underlag for beklædning.
Forskallingsbrædder
Brædder til underlag. Ikke altid fuldkantede brædder.
Forskudsjern
Den i muren indmurede lodrette del af et muranker.
Se også:
Forstilling
Det samme som forramme.
Se også:
Forvange
Den yderste af trappes vanger.
Forvrider
Hvirvel eller vrider til fastholdelse af, f.eks. forsatsvinduer, overfalsede døre. Kaldes også Hvirvel.
Fransk altan
En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder.
Fransk dør
Glasdør med sprosser.
Fransk lås
Tømmersamling. Anvendes til sammenføjning af tømmer i længderetning, f.eks. lange remme.
Se også:
Fransk skrue
Kraftig skrue med fir- eller sekskantet hoved og trægevind.
Frisebræt
Bræt, der går på tværs af de øvrige brædder i en gulvbelægning og deler gulvet op i afsnit.
Frontgavl
Det samme som frontspids.
Se også:
Frontispice
Benævnes også frontgavl, fronton og frontspids.
Se også:
Frontspids
1. Midtergavl på en bygning. 2. Afslutning over døre og vinduer, buer eller trekantet.
Se også:
Fuge
Afretning af flader på træstykker inden disses sammenlimning.
Se også:
Fuge
Revne, hvor to sammenlimede eller sammensømmede stykker træ støder sammen.
Fugtspærre
Vandtæt adskillelse mellem bygningsdele for at forhindre fugt - og vandindtrængning.
Fundament
Den del af bygningen, der bærer selve huset.
Se også:
Fylding
Træflade, der begrænses af ramstykker i dør, panel el. lign.
Se også:
Fyldingsdør
Rammedør med fyldinger; modsat bræddedør, lægtedør og revledør.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.