Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Fyldingsramme
Ramme, hvori fyldinger indsættes.
Fyldning
Det samme som fylding.
Se også:
Fæhår
Hår fra køer, heste og geder. Brugt til at ælte i mørtel for at give den større sejghed, f.eks. til fugning af vinduer og døre mod murværk.
Gadeport
Porten ud mod gaden - ofte gennem hovedhuset i flerfløjet anlæg.
Gaffelkrog
Krog som monteres udvendigt på karmstykke. Som hvileleje for stormkrog når denne ikke benyttes.
Galge
Stativ af brædder og stolper til fastgørelse af snore, der angiver en bygnings vigtigste vandrette ydre mål ved afsætning af bygningen på grunden.
Gangbro
Brædder eller træplader, der oplægges i loftrummet, således at man kan færdes uden at beskadige isoleringen.
Gangtøj
De stabler og hængsler omkring hvilke f.eks. et dørblad drejes.
Se også:
Gavl
Endemuren på en bygning.
Gavlanker
Jernbeslag, der forbinder en muret gavl med dennes parallelt liggende bjælker.
Gavlbjælke
Den yderste bjælke i et bindingsværkskonstruktion eller etageadskillelse. Danner underlag for gavltrekanten.
Gavlbrædder
Bræddebeklædning af en hel gavl eller af gavltrekanten.
Se også:
Gavlhus
Et hus, som vender kortsiden - gavlen - ud mod gaden.
Gavlspær
Spær i husets gavl eller tæt op ad denne.
Gavltag
Tagværk, hvis ender er lodret afskåret, så der fremkommer fulde gavlflader.
Se også:
Gavlvalm
Valm i bygningens gavlparti.
Se også:
Gavlvindue
Vindue i en gavlvæg.
Se også:
Gavlvæg
Væg, der udgør endefladen i et hus.
Se også:
Geisfus
Fuge mellem 2 brædder, hvis kanter er affasede.
Gelænder
Rækværk på en trappe, forsynet med balustre og håndliste.
Gennemstikning
Bjælkehoved, som er forsynet med en tap,der er ført gennem et udhugget hul i en stolpe. På dennes udvendige side fastlåses bjælkehovedet ved, at der er ført en, to eller - sjældent - tre tværgående dyvler igennem det.
Gericht
Det samme som gerigt.
Se også:
Gerigt
Ældre benævnelse for dør- eller vinduesindfatning.
Gering
Samling af to stykker træ i en ret vinkel således, at samlefladerne i forhold til yderkanterne danner vinkel på 45º.
Gesims
Afslutning på f.eks. en mur.
Gesimsbræt
Bræt under bjælke el. spær; kaldes også sugefjæl.
Se også:
Gitterdrager
Drager/bjælke udformet som gitterspærskonstruktion.
Se også:
Gitterklo
Støbejernsbeslag til samling af tømmer.
Gitterspærfag
Spærfag udformet som gitterkonstruktion.
Se også:
Glamning
Samling af tømmer således, at det ene stykke er indfældet i det andet ved indskæring halvt i hvert stykke.
Glasfals
Fals, hvori glas nedlægges.
Se også:
Glasliste
Træliste, der anvendes til fastholden af glas, i f.eks. vindue.
Glat dør
Dørblad, dørplade eller sammensat af brædder.
Glider
Beslag af metaltråd, hvorpå en forvrider glider.
Se også:
Gliphage
Beslag, der bl.a. anvendes til at holde en port eller dør i åben stilling.
Glughul
Lille åbent vindue el. lyshul (uden glas) i muren.
Grat
1. Skæringslinie mellem tagflader, der danner er udadgående hjørne. 2. Fremspringende hjørne på et almindeligt saddeltag, hvor dette går i vinkel eller er afvalmet. 3. Den del af en trækonstruktion, hvori en liste kan indskydes.
Se også:
Gratspær
Spær, hvorpå to tagflader mødes og danner ryg.
Se også:
Greb
Beslag til åbning og lukning af bygningsdele.
Gris
Et vandretliggende stykke tømmer, der indsættes i mellemrum mellem spær og gratspær for at støtte graten.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.