Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Grund
Den vandrette afstand på en trappe fra trinforkant, målt i ganglinien.
Se også:
Gulv på jord
Det samme som Terrændæk.
Se også:
Gulvbjælke
Bærende bjælke i et bjælkelag.
Gulvbrædder
Høvlede og pløjede brædder.
Se også:
Gulvbræt
Det samme som gulvbrædder.
Se også:
Gulvpap
Kraftig pap, der anvendes som mellemlæg mellem undergulv og bræddegulv.
Gæk
Det samme som falle.
Se også:
Hage
Krog, hvorpå en anverf el. stormkrog kan fæstes.
Se også:
Hageblad
Længdeforbindelse.
Halvdør
Dør, der efter højden er delt i to halvdele, hvor den øverste halvdel kan åbnes uafhængig af den nederste halvdel.
Halvpanel
Vægpanel, der når op til midt på væggen.
Halvspær
Spær med ensidig hældning.
Se også:
Halvt spærfag
Se halvspær.
Se også:
Halvtag
Tag, der kun har fald til den ene side.
Halvvalm
Valm, hvis tagskæg ligger højere end de tilstødende tagfladers tagskæg.
Se også:
Hamborghængsel
Adskilleligt hængsel til ind- og udvendige døre og vinduer.
Hammer
Betegnelse for dør- eller portoverligger.
Hammerbånd
Se hammer.
Håndliste
Liste ovenpå trappegelænderets balustre.
Håndlisteprofil
Form på håndliste.
Se også:
Hanebånd
Vandret tømmer, der forbinder spærhovederne i et spærfag, anbragt i den øverste halvdel af spærfaget.
Se også:
Hanebåndsloft
Loft hvilende på hanebåndene.
Hanebåndsspær
Spær med hanebånd.
Se også:
Hanebåndsspærfag
Det samme som hanebåndsspær.
Hanebåndsvindue
Lille enrammet vindue, som er indsat i gavl eller gavlkvist og giver lys til hanebåndsloftet.
Hanebjælke
Det samme som hanebånd.
Se også:
Harmonikadør
Det samme som foldedør.
Se også:
Haspe
Beslag til fastholdelse af vindue i lukket position.
Se også:
Hejseværk
En forlænget bjælke stikkende ud fra en facade eller en gavl med ophæng til taljer og tove.
Helpanel
Vægpanel, der går fra gulv til loft.
Helvalm
Det samme som valm.
Se også:
Hjørnebånd
1. Fladjernsbeslag til påskruning og afstivning af hjørner, f.eks. på vinduer. 2. Tømmerstykke, skråt indsat mellem stolpe og rem.
Se også:
Hjørnebåndshængsel
Vindueshængsel med for som hjørnebånd.
Hjørneblad
Træsamling.
Se også:
Hjørneforbindelse
Trækonstruktion.
Se også:
Hjørnerepos
Repos, der forbinder to trappeløb, der får vinkelret på hinanden.
Se også:
Hjørnestolpe
Stolpe i hushjørnet oftest i bindingsværkskonstruktionen.
Hovedbindt
Det samme som hovedspærfag.
Se også:
Hovedbjælke
Den bærende bjælke, f.eks. i et tagværk.
Hoveddør
Den vigtigste yderdør i en bygning.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.