Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Hovedskillerum
Vigtigste skillevæg i en bygning. Er normalt bærende.
Se også:
Hovedskillevæg
Bærende væg i en bygnings længderetning.
Se også:
Hovedstykke
Sammenlimet træstykke, kvart- eller halvcirkulært i vandret tværsnit, der forbinder to forvanger.
Se også:
Hovedtrappe
Den vigtigste trappe i en bygning; modsat bagtrappe, køkkentrappe.
Se også:
Hulkel
Halv- eller kvartcirkelformig fordybning i træet, f.eks. liste med konkav profil.
Se også:
Husgavl
Endefladen af et hus.
Hvirvel
Det samme som forvrider.
Se også:
Hængeværk
Fritspændt trækonstruktion, i hvilken bjælkelag er ophængt, ofte i forbindelse med tagkonstruktion.
Hængselring
Ring til justering af hængsler.
Hængselside
Den side, f.eks. af en dørramme, hvori hængslerne er indlagt.
Højredør
Dør, der har hængslerne siddende til højre side, set fra den side af døren, som åbner ud mod én.
Se også:
Højremshus
Bindingsværkskonstruktion.
Højremskonstruktion
En form for bindingsværk, hvor bygningen har sideskibe.
Se også:
Højretrappe
Trappe, hvor opadgående trafik sker i et højresving.
Indboringshængsel
Hængsel der fastgøres ved indboring af styrerstænger i ramme og karm.
Indervange
En del af en trappekonstruktion, som bærer trappetrinene ved væggen. Det samme som Bagvange.
Indfatning
Betegnelsen for den ramme, som sidder på en vindueskarm eller dørkarm og som griber ind over murfladen. Det samme som Gericht.
Se også:
Indlimede bolte
Gevindstænger, der indlimes i forborede huller til samling af en træforbindelse.
Se også:
Indskud
Lag af ler på brædder (indskudsbrædder), anbragt i bjælkelag mellem gulvbrædder og loftsforskalling.
Indskudsbrædder
Brædder anbragt som indskud i bjælkelag.
Se også:
Indskudsler
Lyddæmpende lerlag i et indskud.
Se også:
Indskudsliste
Liste, der bærer indskudsbrædder.
Indstemt trappe
Trappe, hvis trin er indstemt i vangerne.
Se også:
Indstukne stabler
Hængsel, hvor den faste lap er anbragt i en not i karmen.
Intarsia
Indlægningsarbejde, træ i træ.
Jalousi
Sammenrullelig låge, der består af småstave.
Jokke
Midlertidig konstruktion, ofte af tømmer, som ved ombygningsarbejde fører vægten af overliggende bygningsdele uden om den bygningsdel, hvori indgrebet foretages.
Kalfatring
Udfyldning af fuge f.eks. mellem karm og mur med optrævlet, tjæret tovværk.
Se også:
Kam
Samling af to tværstillede, vandrette stykker tømmer.
Se også:
Kanthængsel
Særlig udformning af bladhængsel.
Kantlist
Liste, der limes på kanten af blindtræ eller afspærringen på kanterne af træplader.
Kantrigel
Beslag til fastholdelse af f.eks. dør til bund og / eller overkarm.
Kantstanglås
Lås der monteres døren, med op til tre ”fikseringspunkter”.
Karm
Den bærende faste del, der omslutter f.eks. døre og vinduesrammer. Den ramme, hvori f.eks. dør eller vindue i et hus sidder.
Karmtræ
Planker, der anvendes til vindueskarme og dørkarme.
Kassedrager
Bjælke med over- og underflange af planker påsømmet/limet krydsfinér på begge sider.
Kasseinlim
Lim, fremstillet af ostestof og kalk eller boraks, der udrøres i vand.
Kehl
Se kel.
Se også:
Kehlbjælke
Se kelbjælke.
Se også:
Kehlspær
Se kelspær.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.