Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Kehlstødsliste
Se kelstødliste.
Se også:
Kejseren
Gennemgående stolpe i klokkehus.
Se også:
Kel
Skæringslinie mellem to indadgående tagflader.
Se også:
Kelbjælke
Bjælke lige under kelen.
Se også:
Kelspær
Spær mellem to tagflader, der danner et indadgående hjørne.
Se også:
Kelstødliste
Profileret liste, der dækker fuge mellem ramstykke og fylding.
Se også:
Kip
Linie, der forbinder de øverste punkter i spærfagene. Det samme som Tagryg.
Se også:
Kit
Masse som anvendes til udfyldning af huller og revner, der skal males, samt til kitning af vinduer.
Se også:
Kitfals
En profilering på et ramme eller karmstykke hvori glasset ilægges, hvorefter det kan stiftes og kittes.
Klaphammer
Trækølle, kaldes også klophammer.
Se også:
Klemhage
Hage med to spidser, der hugges ind i to stykker tømmer for at holde dem sammen under arbejdet.
Se også:
Klinkbeklædning
Beklædning, hvor hvert bræt overlapper det nedenfor liggende bræt. Kan også udføres lodret stående.
Se også:
Klinkefald
Lukkebeslag til simple døre.
Klo
Tømmersamling mellem endetræ og sidetræ, med vinkelformet indsnit i endetræ.
Klodsgulv
Gulv af træklodser, lagt med endetræet opad.
Klodstrin
En trappes nederste trin, hvorpå mægleren er placeret.
Klovsav
Håndtrukket sav til udskæring af planker.
Knastlak
Lak, der påsmøres knaster, før grundingen og overfladebehandling finder sted.
Knippel
Træhammer med cylindrisk hoved.
Se også:
Knægt
Udkraget, fremspringende bygningsdel (skråstiver) til bæring af overliggende konstruktion.
Se også:
Koben
Brækjern og løftestang.
Se også:
Koblet ramme
To selvstændige vinduesrammer som er koblet sammen med beslag, således at de åbner samtidig, men let kan skilles ved vinduespudsning.
Koblingsbeslag
Beslag, der holder koblede rammer sammen.
Konge
1. Midtstolpe i spir, klokkehus af træ, apistagværk. 2. Bærende stolper i drager- og langstolstagværker.
Kongen
Se kejseren.
Se også:
Konsol
Det samme som knægt.
Se også:
Kontinuerlig bjælke
En bjælke, der forløber i ét stykke over flere understøtninger.
Kontrakeling
Anvendes ved hjørnesamlinger, hvor det ene stykke træ profileres i enden, således at det passer mod det andet stykke træs profil.
Kopbånd
Det samme som hjørnebånd.
Se også:
Kopstykke
Øverste tværbræt på en stoleryg.
Korkperkolat
Bitumbehandlet pap med korkgranulat, som mellemlag mellem trægulv og betonunderlag.
Korrosionsbeskyttelse
Beskyttelse af metaldele mod nedbrydning, f.eks. mod rust i stål og jern ved forzinkning eller malebehandling.
Krabbebræt
Lodret bræt, der adskiller en lodret og vandret træbeklædning.
Kragetræer
Korsvis lagte træstykker, der lægges på rygningen af et stråtag.
Krampe
Ståltråd, der er bøjet, så to parallelle ben, begge tilspidset, opstår.
Kreosotolie
Tjærebaseret imprægneringsmiddel.
Kropstykke
Den halvrunde del af trappevangen, der danner overgang fra det ene trappeløb til det andet.
Krybekælder
En kælder, hvor det ikke er muligt at gå oprejst.
Krydsbånd
Fjæle, f.eks. i en tagkonstruktion, som krydser hinanden og sammen danner et skråt kors - andreaskors.
Krydsfinér
Plademateriale fremstillet af flere lag finér, limet vinkelret på hinanden.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.