Søg på bygningsdel

En del ord i ordbogen er ordnet efter, hvilken del eller funktion i en bygningsdel de beskriver. Vælg en bygningsdel, fx Vindue, og få vist alle ordene. Du kan indsnævre søgningen ved at skrive dit søgeord i søgefeltet til venstre.

Søgeresultater

Krydskam
Tømmersamling af to, hinanden i vandret plan krydsende stykker fuldkantet tømmer (Bjælke-murrem).
Se også:
Krydskæmning
Udføre krydskam.
Se også:
Krydstømmer
Tømmerstykker i f.eks. bindingsværk, som er skrammede således, at de danner et skråt kors - et andreaskors.
Kunstig tørring
Det samme som ovntørring.
Se også:
Kvist
Opbygning på et tag, der har selvstændigt tag samt vindue eller luge. Sidevæggene på en kvist kaldes flunker.
Kæmmet
Tømmersammenføjning, hvor f.eks. to bjælker er sammenholdt ved, at en kam i den ene passer ned i en udskæring i den anden.
Københavnerlås
Almindelig lås til døre i ældre bygninger.
Køkkentrappe
Det samme som bagtrappe.
Se også:
Laboratoriebejdse
Særlig sort bejdse, der tåler angreb af syre.
Laft
Hjørnesamling af tømmer i bjælkehus.
Se også:
Laftekonstruktion
Konstruktionsmetode til bjælkehuse, hvor stammerne i hjørnerne lappes ind i hinanden.
Lafteværk
Bjælkehuskonstruktion, hvor tømmeret ligger vandret over hverandre.
Lamelgulv
Trægulv opbygget af tre lag med fineret dæklag.
Langstol
En længdeafstivning af tagværk. Den består af lodrette stolper, som kaldes konger. De hviler på hovedbjælkerne og bærer selv vandrette tømmerstykker, såkaldte dragere, hvorpå igen spærfagenes hanebånd hviler. Konger og dragere er støttet af skråbånd.
Lanterne
En lille overbygning udstyret med lysåbninger.
Låseblik
Det samme som slutblik.
Se også:
Låsetunge
Det samme som rigel.
Se også:
Lask
Træstykke, der overlapper og skaber forbindelse mellem to stykker tømmer anbragt i forlængelse af hinanden.
Se også:
Lige blad
Vandret længdesamling af to stykker tømmer.
Lige forkilet grundtap
Lige tap, der går helt igennem det træemne, hvori den indstæmmes og derefter kiles fast.
Lige hageblad
Vandret længdesamling af to stykker tømmer.
Se også:
Lige hjørneblad
Hjørnesamling for to stykker tømmer, der står vinkelret på hinanden.
Lige stød
Samling mellem to stykker tømmer, der over en understøtning, støder stumpt sammen i et plan, vinkelret på længderetningen.
Lige tap
I samlinger mellem stolper og remme.
Se også:
Ligeløbstrappe
Trappe med ét løb.
Se også:
Lim
Bindemiddel, til f.eks. træ.
Limede forbindelser
Samling mellem to eller flere trædele, der udføres ved limning. Kan udføres med overlappende trædele eller ved hjælp af pålimede knudepunktsplader.
Limfarve
Vandrevet kridt og farve, udblødt i vand, tilsat en tynd limopløsning.
Limfuge
De kanter på et træemne, hvor en sammenlimning har fundet sted.
Linoleum
Belægning, fremstillet af pulveriseret kork, linolie m.m.
Linolie
Olie, der fremstilles af hørfrø.
Listedækning
1. Tagdækning med lodretgående lister under tagpapdækningen. 2. Bræddebeklædning, hvor mellemrummet mellem to lodrette brædder dækkes af en liste.
Listeloft
Loft af profilbrædder med fer og not.
Lodbræt
Det samme som vaterpas.
Se også:
Lodpost
En lodretstående post til opdeling af et vindue, med mindst to rammer.
Se også:
Loftklædning
Beklædning af loftsbjælker med plader, brædder, forskalling.
Se også:
Loftsforskalling
Forskalling opsat under loftbjælker.
Se også:
Lunke
Hulning i en ellers plan flade.
Lus
Lille træstykke, der indfældes i tømrer- og snedkerarbejde, til udfyldning af knasthuller eller rift i træet.
LVL
Krydsfinérlignende produkt, hvor de fleste finérlag ligger med fiberretningen i pladen eller bjælkens længderetning.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.