Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Agterrigel
Sargstykke mellem agterstafferne på en stol.
Agterstaf
Den bageste, opstående del af en stol. To agterstaffer danner ryg og ben.
Se også:
Ahorn
Træart.
Se også:
Akrylmaling
Vandbaseret maling
Aksialt svind
Svind i træets længderetning (længdesvind).
Se også:
Alen
Gammelt dansk længdemål; 1 Alen = 24 Tommer = 62,8 cm.
Alkaloider
Mange træsorter indeholder alkaloider, (kvælstofholdige plantestoffer) der er giftige. Derfor er nogle træsorter resistente over for skadedyrsangreb.
Alkydmaling
Oliebaseret, terpentinfortyndet maling.
Anilin
Farvestof, der kan opløses i vand, sprit eller olie. Bruges bl.a. til bejdse og under polering.
Anisotropt
Betegnelse for et stof, der har forskellige fysiske egenskaber i forskellige retninger som f.eks. træ.
Se også:
Anker
Beslag af jern til etablering af forbindelse mellem bjælkelag og murværk.
Ankerbolt
Jernkrampe, hvormed mur og tømmerværk i en bygning forbindes, fæstes og styrkes.
Se også:
Anlæg
Styreliste på en høvl.
Anslag
Den kant af en dør- eller vindueskarm, som dørblad eller vindue lægger an mod ved lukning.
Anslagsfals
En fals, f.eks. i en dørs rammetræ, der udgør anslag for en dør.
Se også:
Anslagsjern
Metalprofil, som f.eks. en dør lukkes mod.
Se også:
Anslagsliste
Det samme som anslag.
Se også:
Anstryger
Stor pensel.
Antændelighed
Se brandbarhed
Se også:
Anverfer
Beslag, anbragt på en vinduesramme, der fastholder denne i lukket position til en stjerthage på karmen.
Se også:
Åre
Linie, der angiver træets struktur.
Se også:
Åring
Maleteknik, der skal efterligne de langsgående fibre i træ.
Arkade
En enkelt bue eller en række buer båret af søjler eller piller.
Armlæn
Sidestykke på stol eller sofa til at hvile armene på
Se også:
Armsav
Snedkersav med arme; modsat f.eks. stiksav.
Armstykke
Det samme som armlæn.
Se også:
Armstød
Det samme som armlæn.
Se også:
Årring
1. Ring, der ses i det overskårne træs endeflader og er et års tilvækst; antallet af årringe angiver træets alder. 2. Ved årring eller vækstring forstås tykkelsesvæksten, der på et tværsnit fremtræder som en i princippet cirkulær ring om marven.
Ås
Vandretliggende tømmer, der spænder i et tagværks længderetning, og som bærer tagbeklædning.
Asfaltpap
Tagpaptype.
Ask
Træart.
Asp
Træart.
Se også:
Assimilation
Processen (en fotokemisk syntese), der omdanner uorganisk stof til organisk: f.eks. dannelsen af planternes opbygningsstoffer (næringsstoffer).
Se også:
At have lim på fingrene
At arbejde langsomt.
At rive en tysker ned
At udglatte en blære i finér.
Se også:
At straffe en tap
At afkorte en tap - eller gøre den tyndere.
Se også:
At studse
At høvle endetræ.
Se også:
At tærske langhalm
Tærskning af halm til tagdækning.
Avnbøg
Træart.
Badstue
Det samme som sauna.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.