Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Garvesyre
Syre, der findes i nogle træsorter, f.eks. eg og tropetræ. I berøring med jern blåfarver garvesyre veddet.
Gavl
Endemuren på en bygning.
Gavlanker
Jernbeslag, der forbinder en muret gavl med dennes parallelt liggende bjælker.
Gavlbjælke
Den yderste bjælke i et bindingsværkskonstruktion eller etageadskillelse. Danner underlag for gavltrekanten.
Gavlbrædder
Bræddebeklædning af en hel gavl eller af gavltrekanten.
Se også:
Gavlhus
Et hus, som vender kortsiden - gavlen - ud mod gaden.
Gavlspær
Spær i husets gavl eller tæt op ad denne.
Gavltag
Tagværk, hvis ender er lodret afskåret, så der fremkommer fulde gavlflader.
Se også:
Gavlvalm
Valm i bygningens gavlparti.
Se også:
Gavlvindue
Vindue i en gavlvæg.
Se også:
Gavlvæg
Væg, der udgør endefladen i et hus.
Se også:
Gavntræ
Træ, der egner sig til forarbejdning.
Gebindter
Det samme som spærfag.
Se også:
Gedefod
Tømmersamling til understøtning af tømmer.
Geisfus
Fuge mellem 2 brædder, hvis kanter er affasede.
Gelænder
Rækværk på en trappe, forsynet med balustre og håndliste.
Gelænderskrædder
Øgenavn for tømrer.
Gennemgående knast
Knast, som går gennem et træemne og har omtrent samme størrelse på begge sider.
Gennemsavning
Opskæring af træstammer til planker i hele stammens tværsnit for senere neddeling afhængig af anvendelse.
Gennemsigt
Afstanden mellem forvangerne ved en trappe med flere løb. Det samme som Durchsicht.
Se også:
Gennemstikning
Bjælkehoved, som er forsynet med en tap,der er ført gennem et udhugget hul i en stolpe. På dennes udvendige side fastlåses bjælkehovedet ved, at der er ført en, to eller - sjældent - tre tværgående dyvler igennem det.
Gericht
Det samme som gerigt.
Se også:
Gerigt
Ældre benævnelse for dør- eller vinduesindfatning.
Gering
Samling af to stykker træ i en ret vinkel således, at samlefladerne i forhold til yderkanterne danner vinkel på 45º.
Geringsstød
Samling af to lister i gering.
Se også:
Geringsvinkel
Vinkel på 45º.
Se også:
Gesims
Afslutning på f.eks. en mur.
Gesimsbræt
Bræt under bjælke el. spær; kaldes også sugefjæl.
Se også:
Giftige stoffer i træ
Giftige stoffer i træer kan give overfølsomme mennesker et væld af reaktioner i form af f.eks. hudirritation, eksem, snue, næsekatar, astma, og mere alvorlige lidelser i form af lammelse eller maveforgiftning. Der er registreret op til 350 træarter som er sundhedsfarlige for mennesker.
Giftige træsorter
Træ med naturlige indholdsstoffer, der er kan føre til forgiftning.
Gitterdrager
Drager/bjælke udformet som gitterspærskonstruktion.
Se også:
Gitterklo
Støbejernsbeslag til samling af tømmer.
Gitterspærfag
Spærfag udformet som gitterkonstruktion.
Se også:
Glamning
Samling af tømmer således, at det ene stykke er indfældet i det andet ved indskæring halvt i hvert stykke.
Glans
Udtryk for at veddet skinner. Forårsages af lysets reflekser på veddets overflade og skyldes dels poreindholdet og dels bølget vækst.
Glasfals
Fals, hvori glas nedlægges.
Se også:
Glasliste
Træliste, der anvendes til fastholden af glas, i f.eks. vindue.
Glat dør
Dørblad, dørplade eller sammensat af brædder.
Glider
Beslag af metaltråd, hvorpå en forvrider glider.
Se også:
Gliphage
Beslag, der bl.a. anvendes til at holde en port eller dør i åben stilling.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.