Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Glughul
Lille åbent vindue el. lyshul (uden glas) i muren.
Gnaver
Øgenavn for billedskærer.
Godnatkasse
Ligkiste.
Grå kerne
Skyldes begyndende destruerende svampeangreb, f.eks. i bøg.
Gran
Træart; Nåletræ, Rødgran
Grat
1. Skæringslinie mellem tagflader, der danner er udadgående hjørne. 2. Fremspringende hjørne på et almindeligt saddeltag, hvor dette går i vinkel eller er afvalmet. 3. Den del af en trækonstruktion, hvori en liste kan indskydes.
Se også:
Gratlinie
Skæringslinien mellem træflader eller fløje.
Se også:
Gratspær
Spær, hvorpå to tagflader mødes og danner ryg.
Se også:
Greb
Beslag til åbning og lukning af bygningsdele.
Greenheart
Træart.
Gris
Et vandretliggende stykke tømmer, der indsættes i mellemrum mellem spær og gratspær for at støtte graten.
Grovåret
Se bredåret.
Se også:
Grovporet
Ved med store kar (porer).
Grund
Den vandrette afstand på en trappe fra trinforkant, målt i ganglinien.
Se også:
Grunde
Stryge træ første gang med overfladebehandlingsmiddel.
Grønbark
Midterste lag af bark.
Gulv på jord
Det samme som Terrændæk.
Se også:
Gulvafhøvling
Det samme som gulvafslibning
Se også:
Gulvafslibning
Afslibning af gulvbrædder for at fjerne lakering og overfladebeskadigelse og slidmærker.
Gulvbjælke
Bærende bjælke i et bjælkelag.
Gulvbrædder
Høvlede og pløjede brædder.
Se også:
Gulvbræt
Det samme som gulvbrædder.
Se også:
Gulvpap
Kraftig pap, der anvendes som mellemlæg mellem undergulv og bræddegulv.
Gummitræ
Træart.
Gæk
Det samme som falle.
Se også:
Habengut
Ens rørlige ejendele.
Hage
Krog, hvorpå en anverf el. stormkrog kan fæstes.
Se også:
Hageblad
Længdeforbindelse.
Halvdør
Dør, der efter højden er delt i to halvdele, hvor den øverste halvdel kan åbnes uafhængig af den nederste halvdel.
Halvpanel
Vægpanel, der når op til midt på væggen.
Halvrundstav
Rundstav halveret på langs.
Se også:
Halvspær
Spær med ensidig hældning.
Se også:
Halvstaf
Rundstaf gennemskåret på langs i to halvparter.
Se også:
Halvt spærfag
Se halvspær.
Se også:
Halvtag
Tag, der kun har fald til den ene side.
Halvtømmer
Ældre betegnelse for heltømmer, der er skåret i to halvdele.
Se også:
Halvvalm
Valm, hvis tagskæg ligger højere end de tilstødende tagfladers tagskæg.
Se også:
Hamborghængsel
Adskilleligt hængsel til ind- og udvendige døre og vinduer.
Hammer
Betegnelse for dør- eller portoverligger.
Hammerbånd
Se hammer.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.