Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Håndliste
Liste ovenpå trappegelænderets balustre.
Håndlisteprofil
Form på håndliste.
Se også:
Hanebånd
Vandret tømmer, der forbinder spærhovederne i et spærfag, anbragt i den øverste halvdel af spærfaget.
Se også:
Hanebåndsloft
Loft hvilende på hanebåndene.
Hanebåndsspær
Spær med hanebånd.
Se også:
Hanebåndsspærfag
Det samme som hanebåndsspær.
Hanebåndsvindue
Lille enrammet vindue, som er indsat i gavl eller gavlkvist og giver lys til hanebåndsloftet.
Hanebjælke
Det samme som hanebånd.
Se også:
Haneskrue
Bolt.
Hår-ridse
Tynd, fin ridse, der opstår under tørring og navnlig ses i spejlsnit.
Hårdhed
Træets evne til at modstå tryk og navnligt slid.
Se også:
Hårdhedsskala
Oversigt over træs hårdhed.
Se også:
Hårdhedstal
Tal, hvorved et materiales hårdhed udtrykkes (oftest Janka).
Hårdttræ
Udtryk som bruges om ved fra løvtræerne. Ikke relation til betegnelsen hårdheden.
Harmonikadør
Det samme som foldedør.
Se også:
Harpiks
Klæbrige, gule (brunlige) stoffer, som forekommer i en del træsorters bark og ved i naturlige kanaler.
Harpiksgange
Se harpikskanaler.
Se også:
Harpikskanaler
Langstrakte hulrum, oftest parllelt forløbende med fibrene; med indhold af harpiks.
Se også:
Harpikslomme
Flade, i tværsnit linseformede, helt eller delvist harpiksfyldte hulrum mellem cellerne i harpiksholdigt nåletræ, ofte hvor egentlige harpiksgange ikke findes.
Harpiksved
Træ med et højt indhold af harpiks.
Se også:
Haspe
Beslag til fastholdelse af vindue i lukket position.
Se også:
Hejseværk
En forlænget bjælke stikkende ud fra en facade eller en gavl med ophæng til taljer og tove.
Helpanel
Vægpanel, der går fra gulv til loft.
Heltømmer
Tømmer, der har hele stammens tykkelse. Det samme som Fuldtømmer.
Helvalm
Det samme som valm.
Se også:
Hemicellulose
Udgør ca. 20-30 % af veddet og benævnes også som vedpolyose. Vedpolyoserne danner en substans, der sammenkitter og stabiliserer det gitterværk cellulosestrukturen danner. Hemicellulose er stærkt hygroskopisk.
Se også:
Hjerteved
Betegnelse for kernetræ i sin helhed i modsætning til splint. Bruges normalt i snævrere betydning om partiet i kernetræets midte - om marvområdet.
Hjælpebajer
En ekstra bajer.
Se også:
Hjørnebånd
1. Fladjernsbeslag til påskruning og afstivning af hjørner, f.eks. på vinduer. 2. Tømmerstykke, skråt indsat mellem stolpe og rem.
Se også:
Hjørnebåndshængsel
Vindueshængsel med for som hjørnebånd.
Hjørneblad
Træsamling.
Se også:
Hjørneforbindelse
Trækonstruktion.
Se også:
Hjørnerepos
Repos, der forbinder to trappeløb, der får vinkelret på hinanden.
Se også:
Hjørnestolpe
Stolpe i hushjørnet oftest i bindingsværkskonstruktionen.
Hjørnetapning
Tapsamling anvendes f.eks. ved samling af dørrammer.
Se også:
Hornknast
Kantknast, der ligger på en bredside og er synlig på både bredside og smalside. Udspringer fra marv.
Hovedbindt
Det samme som hovedspærfag.
Se også:
Hovedbjælke
Den bærende bjælke, f.eks. i et tagværk.
Hoveddør
Den vigtigste yderdør i en bygning.
Hovedskillerum
Vigtigste skillevæg i en bygning. Er normalt bærende.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.