Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Hovedskillevæg
Bærende væg i en bygnings længderetning.
Se også:
Hovedstykke
Sammenlimet træstykke, kvart- eller halvcirkulært i vandret tværsnit, der forbinder to forvanger.
Se også:
Hovedtrappe
Den vigtigste trappe i en bygning; modsat bagtrappe, køkkentrappe.
Se også:
Hudirriterende træsorter
Træ med indholdsstoffer, som kan genere huden.
Hugger
Gammel dansk udtryk for træarbejder. Billedskærer-, snedker- og tømmerarbejde blev ofte udført af samme mand.
Hugget tømmer
Tømmer tildannet med økse.
Hulkel
Halv- eller kvartcirkelformig fordybning i træet, f.eks. liste med konkav profil.
Se også:
Hungerved
Træ, med meget smalle årringe, på grund af ringe vækstvilkår. Det samme som Sultved.
Se også:
Hunskrue
Møtrik.
Husbuk
Trænedbrydende insekt.
Husgavl
Endefladen af et hus.
Hussvamp
(Merulius lacrymans) er den farligste svampeart inden for bygnings- og lagersvampene.
Se også:
Hvidbøg
Træart. Det samme som avnbøg.
Hvirvel
Det samme som forvrider.
Se også:
Hyfer
Svampenes ernæringstråde (Mycelium).
Hængeværk
Fritspændt trækonstruktion, i hvilken bjælkelag er ophængt, ofte i forbindelse med tagkonstruktion.
Hængselring
Ring til justering af hængsler.
Hængselside
Den side, f.eks. af en dørramme, hvori hængslerne er indlagt.
Højredør
Dør, der har hængslerne siddende til højre side, set fra den side af døren, som åbner ud mod én.
Se også:
Højremshus
Bindingsværkskonstruktion.
Højremskonstruktion
En form for bindingsværk, hvor bygningen har sideskibe.
Se også:
Højretrappe
Trappe, hvor opadgående trafik sker i et højresving.
Høstved
Det tættere ved, der dannes i vækstringen i sidste del af hver vækstperiode og som giver veddet styrke.
Høvle på kant
Høvle et lille profil i kanten på f.eks. pløjede brædder.
Høvlet og pløjet bræt
Bræt, høvlet på begge flader og forsynet med fjer og not på kanterne.
Se også:
Imprægnere
Behandle "mættet" træ med et kemisk middel, der gør træet holdbart f.eks. overfor fugt, insekter, svampeangreb eller brand.
Imprægneringsmiddel
Kemisk middel til at imprægnere med.
Indboringshængsel
Hængsel der fastgøres ved indboring af styrerstænger i ramme og karm.
Inddækning
Tætning ved samlinger af bygningsdele.
Inderbark
Den inderste del af træets barklag.
Se også:
Indervange
En del af en trappekonstruktion, som bærer trappetrinene ved væggen. Det samme som Bagvange.
Indfatning
Betegnelsen for den ramme, som sidder på en vindueskarm eller dørkarm og som griber ind over murfladen. Det samme som Gericht.
Se også:
Indlimede bolte
Gevindstænger, der indlimes i forborede huller til samling af en træforbindelse.
Se også:
Indløb i kvæler
Misfarvninger, der oftest tungeformet strækker sig fra endefladerne i kævler ind mod stammens indre.
Indre brud
Uregelmæssige foldelinier på tværs af fiberretningen. Indre brud kan ses på friskskårne snitflader. Indre brud eller stormbrud er trykbrud eller stukning på tværs af træstammens længderetning.
Se også:
Indskud
Lag af ler på brædder (indskudsbrædder), anbragt i bjælkelag mellem gulvbrædder og loftsforskalling.
Indskud på grat
Det at danne et bræts endeflade i svalehaleform, der kan indskydes i en tilsvarende rille i et andet bræts retflade.
Indskudsbrædder
Brædder anbragt som indskud i bjælkelag.
Se også:
Indskudsler
Lyddæmpende lerlag i et indskud.
Se også:
Indskudsliste
Liste, der bærer indskudsbrædder.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.