Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Indstemt trappe
Trappe, hvis trin er indstemt i vangerne.
Se også:
Indstukne stabler
Hængsel, hvor den faste lap er anbragt i en not i karmen.
Indstæmme
Tildanne med stemmejern.
Indvendig gennemgående knast
Gennemgående knast, der kun er synlig på de to bredsider.
Insektangreb
Træ angrebet af træødelæggende insekter.
Insektskader
Spor efter veddestruerende insekter, f.eks. i form af larvegange i veddet eller under barken.
Intarsia
Indlægningsarbejde, træ i træ.
Isotropt
Betegnelse for et stof, som har ens egenskaber i alle retninger. Træ er anisotropt, idet det har egenskaber, der skifter i de forskellige retninger. Se Anisotropt.
Se også:
Jalousi
Sammenrullelig låge, der består af småstave.
Janka
Hårdhedsværdi for træ baseret på kugleprøvning på endetræ.
Se også:
Jokke
Midlertidig konstruktion, ofte af tømmer, som ved ombygningsarbejde fører vægten af overliggende bygningsdele uden om den bygningsdel, hvori indgrebet foretages.
Jordbær
Stor knast.
Se også:
Jordgravet
Om stolpe eller planke, hvis ene ende er nedgravet i jorden, så den står fast.
Kalfatre
Indstoppe tjæreværk i revner.
Kalfatring
Udfyldning af fuge f.eks. mellem karm og mur med optrævlet, tjæret tovværk.
Se også:
Kallus
Se barkslag.
Se også:
Kalmarfyr
Fyr fra Kalmarområdet i Sverige.
Kalmerbræt
Bræt af sydsvensk kernefuldt og harpiksholdigt fyrretræ med barkkant.
Kam
Samling af to tværstillede, vandrette stykker tømmer.
Se også:
Kant
1. Smalfladen af et bræt, et stykke tømmer eller en plade. 2. Skæringslinje mellem to bredsider eller en bredside og en smalside.
Kanthængsel
Særlig udformning af bladhængsel.
Kantknast
Knast, der er synlig på en kant.
Se også:
Kantknast ved marvside
Kantknast, der er synlig på marvsiden.
Se også:
Kantknast ved splintside
Kantknast, der er synlig på splintsiden.
Se også:
Kantlist
Liste, der limes på kanten af blindtræ eller afspærringen på kanterne af træplader.
Kantrigel
Beslag til fastholdelse af f.eks. dør til bund og / eller overkarm.
Kantskåret træ
Savskåret træ med rektangulært tværsnit.
Kantstanglås
Lås der monteres døren, med op til tre ”fikseringspunkter”.
Kappe
Det samme som afkortning.
Se også:
Kapsav
Det samme som afkorter.
Se også:
Karm
Den bærende faste del, der omslutter f.eks. døre og vinduesrammer. Den ramme, hvori f.eks. dør eller vindue i et hus sidder.
Karmtræ
Planker, der anvendes til vindueskarme og dørkarme.
Karnis
Profil, der dannes af en hulkel og en staf, som løber glat over i hinanden. (S-formet profil).
Kassedrager
Bjælke med over- og underflange af planker påsømmet/limet krydsfinér på begge sider.
Kasseinlim
Lim, fremstillet af ostestof og kalk eller boraks, der udrøres i vand.
Kaste sig
Træ, som krummer eller bliver vindskævt.
Se også:
Kehl
Se kel.
Se også:
Kehlbjælke
Se kelbjælke.
Se også:
Kehling
Se keling.
Se også:
Kehlspær
Se kelspær.
Se også:

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.