Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Pudse
1. Slibe træ. 2. Høvle med pudshøvl, trække med ziehklinge, slibe med sandpapir.
Pudseklods
Klods til pudsning, hvorom der er lagt sandpapir.
Pudseramme
Det samme som forsatsramme.
Pulttag
Tag med ensidig hældning.
Pyramidetag
Tag, der har form som en pyramide.
Pæl
Staves også pægl; Gammelt rummål = 1/4 liter (4 pæl = 1 pot ; nøjagtig = 0,96612 l.).
Pælekrebs
Dyr, der angriber træpæle og bolværker i vand med ret stor saltholdighed.
Pæleorm
Ormeagtig musling, der angriber træpæle og træskibe i saltvand.
Rabarberarbejde
Dårligt udført håndværksarbejde.
Råd
Ved råd i træ forstås træ, der er angrebet og misfarvet af veddestruerende svampe.
Rådden knast
Knast, der er angrebet af råd.
Se også:
Radial snit
Det samme som spejlsnit.
Radialt svind
Svind på tværs af årringene.
Se også:
Radiære revner
Revner, hvor veddets fibre er adskilte i fiberretningen og langs marvstrålerne. Ridser er åbninger på emnets overflade, som er mindre end 0,4 mm.
Rådsvamp
Fællesnavn for forskellige svampe, der angriber træet.
Rafte
Ung afkvistet træstamme med bark. Anvendes f.eks. til naturhegn.
Ramme
Den del af en dør eller vindue, der omslutter fyldning eller glas, f.eks. vinduesramme. Rammen kan udføres som fast ramme, dvs. at rammen ikke kan åbnes, eller som gående ramme, rammen kan åbnes.
Se også:
Ramme ned
At nedrive pæle i jord.
Rammedør
Dør bestående af en ramme med fyldninger.
Rammedør
Dør opbygget af en træramme med fyldning.
Rammesavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en rammesav (lodretgående klinge). Rammesavet og båndsavet overflade foretrækkes til beklædningsbrædder.
Rammestykke
1. Træstykke til f.eks. en dørramme. 2. Det vandrette bjælkelag i bindingsværk, hvori stolperne er samlet foroven.
Rammetræ
Træ, der indrammer fyldingerne i en dør.
Se også:
Ranke
Skråstiver i bindingsværk.
Se også:
Reaktionsved
Ændringer i veddets struktur som følge af ensidig påvirkning på det voksende træ, f.eks. vindpres. Vil ofte forårsage krumning af træemnet.
Se også:
Reduceret overflade
Opskæringsmetode hvor træemnets tværsnit er tildannet med en reducermaskine (raspning af overfladen).
Regnbræt
Det samme som vandbræt.
Se også:
Rejse
At opstille en tømmerkonstruktion.
Rejsebom
Lodrette søjler i et stillads.
Rejsegilde
Gilde, som bygherren i reglen holder, når tagværket i et hus er rejst indtil mønningen.
Rejsehøjde
Den højde, en bygning har fået, inden tagkonstruktionen sættes op (rejses).
Rejsning
1. En tagflades hældning. 2. Opstilling af bærende tømmerkonstruktion.
Rem
Vandret gennemgående træstykke, der forbinder stolper i en bindingsværks- eller træskeletkonstruktion. Fodrem-toprem, eller bærer en overliggende trækonstruktion.
Rendejern
Bøjle af (forzinket), varmgalvaniseret jern, fastgjort i lægter, til bæring af tagrende.
Rendestift
Beslag til inddrivning i væg til fastholdelse af nedløbsrør.
Renskære
Save ujævne eller skæve kanter bort.
Repos
Gulvflade for enden af et trappeløb.
Retflade
Det samme som retside.
Se også:
Retholt
Lige skinne eller planke, der anvendes til at undersøge om en større flade er plan.
Se også:
Rethøvle
Høvle et bræt jævnt, lige.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.