Ordbog: Fritekstsøgning

Skriv det ord eller begreb i søgefeltet, som du vil finde betydningen af i ordbogen. Du får vist de 10 ord der ligger tættest må det du har skrevet. Vælg det rigtige ord og tryk Søg.

Søgeresultater

Retside
Det samme som marvside.
Se også:
Retskede
Det samme som retholt.
Se også:
Retskinne
Det samme som retholt.
Se også:
Revle
Træstykker, som påskrues plankerne/brædderne eller som på den ene side er tilskåret med en svalehale, der passer ned i en tilsvarende udskæring i plankerne (mest i ældre konstruktioner).
Se også:
Revledør
Planke- eller bræddedør sammenholdt af tværgående og skrå revler på bagsiden.
Revne
Større ridse i træ. Tynde revner i træ benævnes ridser.
Se også:
Ribbe
Træstykke, der lægges på tværs af andre og fastholder disse. Kan være lige eller buet.
Rideplanke
Vandret drager, der i stillads spænder mellem rejsebomme.
Ridse
Ganske tynd åbning i træets ved.
Se også:
Rigel
1. Låsetunge. 2. Vandretliggende tømmer i bindingsværk.
Se også:
Ringning
Kreds, hvorved man standser livsfunktionerne i træet. Gennemskæring af det saftførende splintlag i hele træets omkreds.
Ringrevne
Revne, hvor veddets fibre er adskilte i fiberretningen og langs med årringene. Kaldes også ringskøre.
Se også:
Ringskøre
Det samme som ringrevne.
Se også:
Rodstok
Den nederste ende af en træstamme, der anvendes til opskæring.
Ru
Den overflade, hvormed et savskåret stykke træ fremtræder fra savværket.
Ru, pløjede brædder
Brædder forsynet med fer og nor med mindst én ru side, således at bredderne ved oplægning danner en plan flade.
Se også:
Rumpestabel
Et beslag til vinduer, som monteres som ophæng for vinduesrammen.
Se også:
Rundløbet træ
Vredent træ.
Se også:
Rundsav
Sav med cikelformet, roterende klinge
Se også:
Rundsavet overflade
Opskæringsmetode, hvor træemnet er tildannet ved besavning med en eller flere rundsavklinger.
Rundstaf
Udadbuet profil.
Se også:
Rundstav
Stav med cirkulært tværsnit.
Se også:
Rundstok
Liste, hvis profil er cirkelformig.
Rundtømmer
Afbarket og glathøvlet træstamme.
Rustikbrædder
Savskårne brædder med fer og not.
Se også:
Rustikpanel
Panel af rustikbrædder.
Se også:
Rygning
Det øverste af tagryggen.
Se også:
Rygning
Det samme som tagryg.
Rækværk
Værn opsat på altaner for at forhindre nedstyrtning.
Se også:
Rødgran
Træart.
Sadel
1. Tømmersamling mellem et skråtstillet stykke tømmer, der skal ligge på tværs af et vandret stykke tømmer. 2. Stol, hvorpå bjælke eller spær hviler.
Sadeltag
Et tag med to tagflader, der fra rygningen har fald mod to modstående sider.
Sadle
Gøre fast på.
Saksespær
Spærtype, hvor spærfødderne danner et omvendt V.
Sålbænk
Bræt, stenplade eller metalprofil, der monteres under vinduernes underkarm for at føre det nedstrømmende regnvand bort fra muren.
Se også:
Sammenbladet
Samling i tømmerkonstruktioner, således at det ene tømmerstykke er indfældet i det andet - i forlængelse af det eller i siden af det.
Se også:
Sammenbladning
Trækonstruktion, hvorved to stykker træ skæres ind i hinanden, med et blad enten lige eller skråt.
Se også:
Sammendyvle
Samle træ med dyvler.
Se også:
Sammenkile
Sammenslå eller sammenspænde f.eks. en dør og derefter kile tapperne.
Sammennotet
Brædder samlet med fer og not.

Sider

Nyheder

Træordbog.dk er en helt ny faglig service – træbranchens wikipedia - til alle i træfagene, byggeriet, træhandlen og undervisningen. Ordbogen er udviklet af...
Træinformation inviterer fagspecialister til at skrive ord til traeordbog.dk. Hensigten er et bredt fagligt samarbejde om begreber og betydninger af de fagord, vi...
TRÆ 63 og 64 i sæt
Håndbøgerne vejleder i valg og lægning af trægulve. Bøgerne indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve og gulvvarme samt metoder til rengøring, pleje og vedligeholdelse samt metoder til renovering af ældre gulve.